การบำรุงรักษา  Air System หรือเครื่องอัดอากาศนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในโรงงานที่ต้องนำอากาศอัดไปใช้เป็นจำนวนมาก การดูแลรักษาระบบอัดอากาศนอกจากจะทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศควรปฏิบัติดังนี้

 

 

1.ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัดอากาศ

 • ส่วนการสร้างอากาศอัดควรตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่อไปนี้ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัด วาล์วนิรภัย วาล์วควบคุม มาตรวัดความดันทุกจุด รวมทั้งตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นและอุณหภูมิของอากาศเข้า

 • ส่วนจ่ายอากาศ ตรวจสอบการรั่วของอากาศที่วาล์ว ข้อต่อ และตามท่อจ่ายต่าง ๆ ตรวจสอบปริมาณของลมอัดที่จ่ายไป ระบบท่อส่ง และสภาพของฉนวน

 • ส่วนการใช้อากาศอัด ตรวจสอบค่าความดันที่จุดใช้งาน การทำงานของอุปกรณ์ลดระดับความดัน ควบคุมปริมาณการใช้อากาศอัด อุณหภูมิทางด้านออกของอุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัด (Aftercooler) สูงเกินปกติหรือไม่ความร้อนที่เกิดจากเครื่องอัดอากาศสูงกว่าปกติหรือไม่สวิตซ์ควบคุมความดันทำงานเป็นปกติหรือไม่ การตั้งค่าถูกต้องตามกำหนดหรือไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจากเครื่องอัดอากาศหรือไม่เครื่องกรองอากาศด้านดูดอากาศเข้าอุดตันหรือไม่

 • วาล์วนิรภัย (Safety Valve) ทำงานเป็นปกติและตั้งค่าถูกต้องตามกำหนดหรือไม่

 • มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) ทำงานเป็นปกติหรือไม่
   

   

2. ตรวจสอบการควบคุมความดันให้เหมาะสม

 • ความดันต่ำสุด/สูงสุดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ (Minimum / Maximum Pressure Line) เป็นปกติหรือไม่

 • ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย (Proof Pressure) เป็นปกติหรือไม่

 • การตั้งค่าสวิตซ์ความดันของวาล์วนิรภัยและวาล์วกันกลับถูกต้อง

 • ตรวจสอบการทำงานของวาล์วว่าสามารถป้องกันการไหลกลับของลมได้หรือไม่

 • อุปกรณ์ควบคุมความดันลม (Regulator) ทำงานปกติหรือไม่

 • ตรวจสอบมาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) ทำงานปกติหรือไม่
   


 

3. ตรวจสอบการระบายลมทิ้ง

       ควรระบายลมทิ้งทุกวันตอนเลิกงาน เพื่อป้องกันการกลั่นตัวของน้ำ และตรวจสอบเรื่องต่อไปนี้

 • สามารถระบายลมทิ้งได้เป็นปกติที่วาล์วระบายความดันของถังอากาศ

 • Automatic Drain ทำงานได้ปกติ

 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในของตัวดักความชื้นและอุปกรณ์ระบายความดันอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ

 


 

4. ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง

 • ควรระบายน้ำทิ้งทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าก่อนเริ่มเดินเครื่อง เพื่อป้องกันการสะสมของน้ำและต้องสามารถระบายน้ำทิ้งตามจุดระบายน้ำทุกจุด
   


 

5. ตรวจสอบระบบท่ออากาศ

       ควรระวังเรื่องอากาศรั่วตามท่อหรือจุดต่างๆ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและทำให้ความดันตก ต้องตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปนี้

 • การรั่วจากจุดเชื่อมต่อ

 • ข้อต่อเกิดการหลวม

 • การรั่วตามท่อหรือท่อลมต่างๆ

 • การทำงานของวาล์วเปิด-ปิด
   

       การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศควรปฏิบัติข้างต้นนั้นเป็นข้อแนะนำสำหรับผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบอัดอากาศโดยตรง และควรสร้างตารางการตรวจสอบขึ้นใช้เอง โดยให้สัมพันธ์กับลักษณะการทำงาน สภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย
 

--------------------------------

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Domnick hunter-RL

Youtube : domnick hunter-RL

www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิกเลย