ข้อควรระวังในการวางระบบลมอัดโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะต้องใช้ลมอัด (compressed air) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิต เช่น ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือใช้ในระบบควบคุม เป็นต้น จึงทำให้การเลือกเครื่องอัดอากาศ และการเดินท่อลมอัดนั้นจะต้องเลือก และติดตั้งอย่างถูกหลักวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการผลิตรวมทั้งความปลอดภัยด้วย เราจึงต้องระวังในการวางระบบลมอัดอย่างมาก ในการกำหนดขนาดของเครื่องอัดอากาศ สิ่งที่ต้องพิจารณาอันดับแรก คือ อัตราการใช้ลม (air consumption) ของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดบวกกับค่า Safety factor 15-20% โดยไม่ส่งผลกระทบกับเครื่องจักรในโรงงาน

 


ข้อควรระวังในการวางระบบลมอัด มีส่วนประกอบ และข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน ดังนี้


1.พื้นที่ในการจัดวางอุปกรณ์มีจำกัด สิ่งที่ต้องระวังในข้อนี้คือ ขนาดพื้นที่ในการเข้าซ่อมบำรุงของอุปกรณ์แต่ละตัวต้องเพียงพอต่อการถอด-ใส่ชิ้นส่วน โดยต้องเลือกใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง

2.ทิศทางการระบายความร้อนของอุปกรณ์ ข้อนี้หากการจัดวางไม่ดี จะทำให้ความร้อนของอุปกรณ์ระบายใส่ระหว่างกัน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ

3. การเรียงลำดับของอุปกรณ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญและมีผลกับคุณภาพของลมอัดที่จะนำไปใช้โดยตรง จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบจัดเรียงอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับคุณภาพของลมอัดที่ต้องโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงไม่ควรละเลยในการจัดวางระบบลมอัด เพราะการผิดพลาดนิดนึงอาจส่งผลเสียทั้งระบบเลยก็ได้ เมื่อได้ทราบถึงข้อควรระวังแล้ว *********

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Domnick hunter-RL

Youtube : domnick hunter-RL

www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิกเลย