สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติจำนวนมากมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเอง ในปัจจุบันเครื่องจักรกลก็สามารถเลียนแบบคุณสมบัตินี้ได้เช่นกัน ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารทางวิทยาศาสตร์ Nature Materials โดยนักวิจัยจาก Carnegie Mellon University ได้สร้างวัสดุที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติเมื่อเกิดความเสียหายกับเครื่องจักรอย่างรุนแรง
 


 

       วัสดุคอมโพสิตนี้ประกอบด้วยหยดโลหะเหลวที่แขวนลอยอยู่ใน Soft Elastomer เมื่อได้รับความเสียหายหยดโลหะนั้นจะแยกออกจากกันเพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่กับหยดโลหะใกล้เคียงและกำหนดเส้นทางไฟฟ้าหรือสัญญาณใหม่โดยไม่หยุดชะงัก
 


 

       ในวงจรประกอบด้วยสื่อนำกระแสไฟฟ้าที่ยังคงทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเมื่อถูกตัดขาด รั่ว หรือมีชิ้นส่วนถูกถอดออกหรือหลุดไป ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ หุ่นยนต์ชีวภาพ, การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ได้ เนื่องจากวัสดุมีค่าการนำไฟฟ้าสูงและไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อถูกดึงหรือยืด จึงเหมาะสำหรับการใช้พลังงานและการรับส่งข้อมูลได้เป็นอย่างดี

       
"งานวิจัยชิ้นอื่น ๆ เกี่ยวกับซอฟท์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ แต่ยังคงเสี่ยงต่อความเสียหายในทางกลไกซึ่งเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าได้ในทันที"

       
คาร์เมล Majidi, รองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้กล่าว "ประวัติการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนของวัสดุที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ของเราสามารถช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรที่ประกอบด้วยซอฟท์อิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นพิเศษของเนื้อเยื่อชีวภาพและสิ่งมีชีวิต"
 


 

       Majidi ผู้บริหาร the Integrated Soft Materials Laboratory และเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาชั้นเรียนใหม่ของวัสดุในสาขาวิศวกรรมวัสดุในสาขาวิศวกรรมวัสดุอ่อน (soft matter engineering) และหุ่นยนต์นิ่ม (soft robotics) ได้กล่าวไว้ว่า "ถ้าเราต้องการจะสร้างเครื่องจักรที่เข้ากันได้ดีกับร่างกายมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการค้นหาวัสดุใหม่ๆ "
 


 

       การค้นคว้าสิ่งใหม่อยู่เสมอจะทำให้เราค้นพบทางออกของปัญหา ความก้าวหน้า และสิ่งที่ดีกว่าได้ในสักวัน

       
ซึ่งทางบริษัท domnick hunter-RL ก็มีผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี และสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน


**********

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Domnick hunter-RL

Youtube : domnick hunter-RL

www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่

https://lh6.googleusercontent.com/PksTnumFXwnRgRqGAHRKmcwypeVFeF7bJmZ2BHtWzelZEpfsGV22MNVST2yQF2PkRypDKdCSyurZuhmdlp7HstFWCjTOVcwBj8rTyuoTodinmSlXlxamNqReS8sC848DVPls0koj

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิกเลย