ในงานบริหารการผลิตหรือการบริการ มักจะหลีกเลี่ยงงานเพิ่มเติมที่สำคัญงานหนึ่งคือ การซ่อมและบำรุงรักษาไปไม่ได้ ถึงแม้ว่างานซ่อมและบำรุงรักษาไม่ใช่งานผลิตโดยตรง แต่งานซ่อมและบำรุงรักษาก็มีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น

       โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่การผลิตและการบริการจำเป็นที่จะต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องจักรมากขึ้น การที่เครื่องจักรเกิดขัดข้องขึ้นมากะทันหันหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการนั้นๆ

        
ประเภทของการบำรุงรักษา

งานบำรุงรักษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท

  • Breakdown Maintenance (การบำรุงรักษาโดยการซ่อมแซมส่วนที่เสีย)  

  • Planned/Preventive maintenance (การบำรุงรักษาตามแผน)  

  • Predictive maintenance (การบำรุงรักษาโดยการคาดคะเน)

  • Proactive maintenance (เป็นแนวคิดใหม่ในวงการบำรุงรักษา  โดยการแก้ที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา)


        จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา
 


1. เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Effectiveness)  คือ  สามารถใช้เครื่องมือตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและใช้งานได้นานที่สุด
 


 

2. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงานสูง  (Performance) คือ ช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะการใช้เครื่องไปเรื่อยๆจะทำให้เกิดการสึกหรอ จึงต้องรีบซ่อมแซมตรวจเช็คบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดการขัดข้องในการใช้งาน
 


 

3. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ  เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือในการใช้งาน จะทำให้ได้การผลิตออกเกิดประสิทธิผลและประหยัดเวลามากขึ้น
 


 

4. เพื่อความปลอดภัย (Safety) คือ เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ  เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน  ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทำงานผิดพลาด  ชำรุดเสียหาย  ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ  อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  และการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้  การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมการผิดพลาดได้
 


 

5. เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม คือ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย  เก่าแก่  ขาดการบำรุงรักษา  จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา  มีเสียงดัง  เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 


 

6. เพื่อประหยัดพลังงาน  คือ เครื่องมือที่ได้ดูแลบำรุงรักษาบ่อยๆจะมีประสิทธิภาพ จะทำให้เดินราบเรียบไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน  การเผาไหม้สมบูรณ์  ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง  ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้

       
การดำเนินการบำรุงรักษาที่ดีควรวางโครงสร้างแผนกำหนดในการตรวจสอบตามเวลา จัดเตรียมหน่วยงานบำรุงรักษาให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้ได้คุณภาพในการผลิตต่อไป

 

*********************************

 

คุยกันต่อได้ที่
Facebook : Domnick hunter-RL
 

    พูดคุย ปรึกษาได้ที่

    กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิกเลย