ในยุคที่เรากำลังก้าวสู่ความเป็น 4.0 ที่องค์กรต่างๆ จะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เนื่องจากเป็นยุคของการบริหารจัดการคนให้ดูแลคน เป็นเรื่องของความเชื่อในความเป็นมนุษย์ และคุณค่าที่มีอยู่ในตัวทุกคน
 

       ไทยแลนด์ 4.0 คือยุคของนวัตกรรมและโลกที่ทันสมัยในการประยุกต์ Digital Life ผนวกกับนวัตกรรมอันทรงคุณค่า ที่แต่ละองค์กรต้องสร้างมาเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างอย่างยั่งยืน และพบว่าส่วนใหญ่แล้วคุณลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จในยุค 4.0 ไม่ได้ต่างจากผู้นำในอดีต แต่ก็มีคุณลักษณะสี่ประการที่โดดเด่นออกมาสำหรับยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย
 


 

1. ความถ่อมตัว หรือ Humble

        นี่คือสภาวะที่ผู้นำพร้อมที่จะยอมรับว่าบุคคลอื่น มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญมากกว่าตนเอง ซึ่งผู้นำนั้นต้องเปิดใจกว้างรับฟังยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมที่จะขอความรู้จากภายในและภายนอกองค์กร

        เนื่องจากปัจจุบัน ข้อมูลความรู้ต่างๆมีการแพร่กระจายไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และผู้นำต้องคิดว่า เราคนเดียวจึงไม่สามารถศึกษาได้ทั้งหมด 
 ผู้นำในยุค 4.0 จะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเร็วเกินกว่าที่ผู้นำเพียงคนเดียวจะสามารถที่จะติดตามและเรียนรู้ทุกอย่างได้ทัน
 


 

2. การปรับตัว หรือ Adaptable

        นั้นหมายถึง การยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้ามองกลับไปในการทำงานในยุคก่อน การตัดสินใจที่ลังเลปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดของผู้นำ อาจจะดูแล้วเป็นจุดอ่อนและผิดหลักของความเป็นผู้นำที่ดี 

         ซึ่งในยุคของไทยแลนด์ 4.0  ผู้นำจะได้รับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา  การตัดสินใจที่ลังเลปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดของผู้นำ จะไม่มองว่าเป็นจุดอ่อนหรือเรื่องน่าอายจึงกลายเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำยุค 4.0
 


 

3. มีวิสัยทัศน์ หรือ Visionary

         คือ ความสามารถในการมองเห็นถึงทิศทางในระยะไกล แม้จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนในระยะสั้น
 


 

4. การมีส่วนร่วม หรือ Engaged

         คือ การที่ผู้นำพร้อมที่จะสื่อสาร รับฟัง พูดคุย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเปิดกว้างในการเสนอความคิดเห็น ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนและมีส่วนร่วม เพื่อจะได้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆแล้วมาแบ่งปันกัน
 

         “ผู้นำที่ดีอาจไม่ไช่คนนำไปสู่ความสำเร็จเสมอไป ในบางครั้งบทบาทผู้นำที่ดีก็จำต้องเป็นผู้ตามที่ดี (ตามอำนวยการเรียนรู้ให้กับลูกน้อง) และคอยเป็นผู้ผลักดันด้วยความเข้าใจและใช้หัวใจสัมผัส” หนทางความสำเร็จและความสุขในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้น


**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย