ไขข้อสงสัย? น้ำในระบบลมอัดมาจากไหน?

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะใช้ลมอัดในระบบการผลิต แต่ส่วนใหญ่มักจะเจอ ปัญหาคล้าย ๆ กัน คือ จะพบเจอน้ำอยู่ในระบบลมอัด ซึ่งส่งผลเสียต่อเครื่องมือ, เครื่องจักรที่ใช้ลมอัด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับลมอัดโดยตรง และอาจจะส่งผลทั้งระบบการผลิตเลยก็เป็นได้ แล้วน้ำเหล่านี้มาจากไหน เดี๋ยวมาดูกัน...

READ MORE

ข้อควรระวังในการวางระบบลมอัด

โรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะต้องใช้ลมอัด (compressed air) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิต เช่น ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือใช้ในระบบควบคุม เป็นต้น จึงทำให้การเลือกเครื่องอัดอากาศ และการเดินท่อลมอัดนั้นจะต้องเลือก และติดตั้งอย่างถูกหลักวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการผลิตรวมทั้งความปลอดภัยด้วย เราจึงต้องระวังในการวางระบบลมอัดอย่างมาก

READ MORE

เคล็ด(ไม่)ลับ วิธีการเลือกประเภทของท่อในระบบลมอัด

โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากมีการใช้ท่อลม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิต หากท่อมีการเสื่อม สภาพ หรือมีการใช้งานผิดประเภทจะก่อให้เกิดการสูญเสียจากอากาศรั่วไหลส่งผลให้เครื่องอัด อากาศทำงานหนักกว่าปกติ และสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์

READ MORE

เข้าใจถึงหลักการทำงานของเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบใช้ความร้อน

หลายคนอาจจะยังสงสัยถึงหลักการทำงานของเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบใช้ความร้อนจากปั๊มลมกันอยู่ วันนี้จะมาแนะนำให้เข้าใจกันมากขึ้น

READ MORE

4 Problem Solving Process สำหรับวิศวกร

หลายอุตสาหกรรมการผลิต ต้องมีวิศวกรที่มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี เพราะอุปกรณ์ที่อุตสาหกรรมต่างๆใช้ อาจจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัญหาเป็นอะไรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ ดังนั้นการเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของวิศวกรนั้นจึงสำคัญมาก

READ MORE

3 เรื่องง่ายๆ ที่วิศวกรยังไม่เข้าใจใน Pressure

วิศวกรหลายคนอาจจะเคยใช้ เครื่อง pressure (อุปกรณ์วัดแรงดัน) กันมาบ้างแล้ว แต่รู้ไหมว่ามากกว่า 50% ที่วิศวกรยังทำผิดอยู่ วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก และวิธีที่วิศวกรชอบทำผิดกัน

READ MORE

15 จรรยาบรรณที่วิศวกรควรมี

จรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรจึงจำเป็นต้องปฏิบัติอยู่ในจรรยาบรรณ เพื่อให้การทำงานอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง วันนี้เราจะมาดูจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มี 15 ข้อดังนี้

READ MORE

บทบาทวิศวกรไทยในยุค Thailand 4.0

ณ โลกปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ กำลังพาโลกเปลี่ยนแปลงในการทำงาน การทำธุรกิจ และรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆ คน อย่าง “รุนแรง” พูดอีกนัยหนึ่งคือ Disruptive Technology จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Disruptive Innovation และกลายเป็น Disruptive Business ในที่สุด

READ MORE

7 ลักษณะงานเบื้องต้นของวิชาชีพวิศวกร

วิศวกรเป็นอาชีพที่มีหลายแขนง ส่วนใหญ่ที่เห็นก็เป็นการควบคุมการสร้างอาคารต่างๆ เลยอาจจะทำให้หลายคนยังไม่รู้ลักษณะการทำงานของวิศวกรที่มีอีกหลายๆ ด้าน วันนี้เราจะมาดูลักษณะของงานบริการวิชาชีพวิศวกรรมกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 ลักษณะ ดังนี้

READ MORE

4 พันธกรณีที่วิศวกรควรรู้

วิชาชีพวิศวกรรมเป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมเป็นอย่างดี วิศวกรจะต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเที่ยงธรรมและมีสัจจะ โดยมีพันธกรณีดังต่อไปนี้

READ MORE

วัสดุที่สามารถซ่อมแซมตัวเองสู่การพัฒนาหุ่นยนต์ชีวภาพ

สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติจำนวนมากมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเอง ในปัจจุบันเครื่องจักรกลก็สามารถเลียนแบบคุณสมบัตินี้ได้เช่นกัน ข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารทางวิทยาศาสตร์ Nature Materials โดยนักวิจัยจาก Carnegie Mellon University ได้สร้างวัสดุที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติเมื่อเกิดความเสียหายกับเครื่องจักรอย่างรุนแรง

READ MORE

ปัญหาสำคัญของงาน Purchasing ที่นักจัดซื้อควรรู้

ทุกสายงานอาชีพต้องเจอกับอุปสรรคในการทำงานกันอย่างแน่นอน ยิ่งในส่วนงานของการจัดซื้อ ต้องเจอทั้งเอกสารที่เยอะ และการติดต่อซื้อขายที่ผิดพลาด วันนี้เราจะมาดูแวดวงการทำงานในอาชีพจัดซื้อ ว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เราจะต้องพึงระวังไว้บ้าง

READ MORE

รู้หรือไม่?! โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ สามารถช่วยโลกได้!!

สิ่งใดที่มีการใช้งานอยู่ทุกวัน ย่อมหมดไปได้ ดังเช่นพลังงานบนโลกใบนี้ของเรา ดังนั้นจึงเกิดโครงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานมากมาย เพื่อให้โลกมีพลังงานให้เราใช้ได้นานที่สุด จึงทำให้เกิด ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ขึ้น ซึ่งมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานน้ำ

READ MORE

เปลี่ยนอากาศให้เป็นเงิน!! ค้นพบการสร้างท่อนาโนคาร์บอนราคาประหยัด ด้วย CO2

นักวิจัยมหาวิทยาลัย Vanderbilt ได้เสนอวิธีการสกัดท่อนาโนคาร์บอนราคาประหยัดจาก CO₂ ในอากาศ ท่อนาโนคาร์บอนเป็นหนึ่งในวัสดุที่แข็งแรงและเบาที่สุดที่มนุษย์รู้จัก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัสดุที่ดีที่สุดในโลกที่ได้ชื่อว่า Supermaterial ถึงแม้ว่าจะมีข่าวด้านการค้นพบวิธีการประยุกต์ใช้ของวัสดุนี้อย่างต่อเนื่อง การใช้ท่อนาโนคาร์บอนก็ยังคงไม่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน

READ MORE

ตึกระฟ้าในอนาคต ‘Global Cooling Skyscraper’ อาคารลดโลกร้อน

เมื่อมนุษย์ยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ก็เลยทำให้สภาวะโลกร้อนและสภาวะเรือนกระจก เป็นอริต่อโลกเหมือนเดิม ทำให้มีคนหลายกลุ่มยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องนี้กัน หนึ่งในนั้นก็คือ สถาปนิกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะปฏิวัติโลก

READ MORE

Lifton Home Lifts การผสมผสานที่ลงตัว ระหว่างวิศวกรรมและการดีไซน์

ลิฟต์ในบ้านนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถขึ้นลงไปมาระหว่างชั้นอย่างง่ายดาย และรวดเร็วแล้ว ถ้ามีดีไซน์ที่โดดเด่นก็ยังสามารถทำให้บ้านคุณสวยงาม และลงตัวได้เหมือนกับเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของประดับตกแต่งบ้านชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว

READ MORE

พลิกวงการ Drone อัจฉริยะ บินได้โดยไร้การบังคับ

ปัจจุบันเราใช้โดรนในการบันทึกภาพมุมสูง การสำรวจพื้นที่ โดยเป็นเครื่องมือในการทำงานตรวจสอบและวิจัยอย่างหลากหลาย แต่ที่ผ่านมาการใช้โดรนมีข้อจำกัดบางประการ เนื่องจากยังต้องอาศัยมนุษย์ในการบังคับ ซึ่งวันที่สถาบัน MIT ได้พัฒนาให้พัฒนาไปอีกขั้นเป็นผลสำเร็จ กับ โดรนอัจฉริยะที่สามารถบินได้โดยไม่ต้องอาศัยการบังคับ

READ MORE

Robot Maid ตัวช่วยแม่บ้านยุคใหม่ จินตนาการที่เป็นจริง

การทำความสะอาดบ้านเป็นงานที่หลายคนไม่อยากจะทำ จนหลายคนอาจจะเคยคิดว่าหากมีผู้ช่วยทำความสะอาดบ้านได้ก็คงจะดีไม่น้อย ซึ่งความฝันในวันนั้น ประสบความสำเร็จแล้วในวันนี้ เนื่องจากมีผู้พัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยแม่บ้าน ที่ว่ากันว่ามีความสามารถเกินกว่าที่เราจินตนาการกันเลยทีเดียว ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ทำการป้อนข้อมูลให้หุ่นยนต์ เพื่อให้ทำงานบ้านได้ในขอบเขตที่กว้างขึ้น

READ MORE

จริงหรือไม่? “คาร์บอนไดออกไซด์” ส่งผลต่อคุณภาพอาหาร !!

เหมือนว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะที่พืชจะเจริญเติบโตได้ดี แต่ในทางกลับกันการขยายตัวของพืชพรรณนั้นจะมาพร้อมกับข้อเสีย อย่างเช่น คาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้กะหล่ำปลีมีแป้ง และน้ำตาลมากขึ้นส่งผลให้แร่ธาตุกับโปรตีนในกะหล่ำปลีน้อยลง ดังนั้น ช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารขยะ และหันมากินผักแทน ถึงตอนนั้นผักที่คุณเลือกทานอาจจะไร้ประโยชน์กว่าที่คิดก็ได้

READ MORE

ภาวะผู้นำสำหรับไทยแลนด์ 4.0

ในยุคที่เรากำลังก้าวสู่ความเป็น 4.0 ที่องค์กรต่างๆ จะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นยุคของการบริหารจัดการคนให้ดูแลคน เป็นเรื่องของความเชื่อในความเป็นมนุษย์ และคุณค่าที่มีอยู่ในตัวทุกคน

READ MORE

เครื่องมือการพัฒนาองค์กรแนวทางการจัดการสมัยใหม่ (ฉบับโรงงาน)

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการจัดการธุรกิจหลายรูปแบบ ซึ่งก็แตกต่างกันออกไป บางองค์กรมุ่งเน้นการจัดการที่ผลผลิตเป็นหลัก บางองค์กรมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ หรือ บางองค์กรมุ่งเน้นรายได้เป็นอันดับแรก

READ MORE

หน่วยงานบำรุงรักษาที่ดีควรมีการจัดการรูปแบบโครงสร้างอย่างไร

ในงานบริหารการผลิตหรือการบริการ มักจะหลีกเลี่ยงงานซ่อมและบำรุงรักษาไปไม่ได้ ถึงแม้ว่างานซ่อมและบำรุงรักษาไม่ใช่งานผลิตโดยตรง แต่งานซ่อมและบำรุงรักษาก็มีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น

READ MORE

วิธีการเลือกซื้อปั๊มลมให้เหมาะกับประเภทการใช้งาน

‘Air Compressor’ หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า ‘ปั๊มลม’ หรือ ‘เครื่องอัดอากาศ’ ที่ใช้ในการอัดลมให้มีความดันสูงตามที่เราต้องการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย พร้อมด้วยปรับใช้ได้หลากหลายด้านอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบลมภายใน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในส่วนของ ‘ระบบนิวเมติกส์’ นั้นยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือน อย่างเช่น บริษัทซ่อมรถยนต์ ที่สามารถใช้เป็น ‘ปั๊มลม’ จำพวกลูกสูบโดยใช้ความดันไม่สูงมากนัก

READ MORE

วิธีการเลือกซื้อปั๊มลมให้เหมาะกับประเภทการใช้งาน

“Air Compressor” หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า “ปั๊มลม” หรือ “เครื่องอัดอากาศ” ที่ใช้ในการอัดลมให้มีความดันสูงตามที่เราต้องการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายพร้อมด้วยปรับใช้ได้หลากหลายด้านอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบลมภายใน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในส่วนของ “ระบบนิวเมติกส์” นั้นยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือน อย่างเช่น บริษัทซ่อมรถยนต์ ที่สามารถใช้เป็น “ปั๊มลม” จำพวกลูกสูบโดยใช้ความดัน ไม่สูงมากนัก

READ MORE

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์มาใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรหยุดการทำงานเนื่องจากการชำรุดน้อยที่สุดการบำรุงรักษาสามารถแบ่งออกได้ 6 ชนิด ดังนี้

READ MORE

ประโยชน์ระบบการกรองน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติ ไม่เหมือนกัน หลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องบำบัดน้ำเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพสูงมากสำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียกร้อง การบำบัดน้ำกากตะกอนอินทรีย์ผลิต และแร่ธาตุจากการกรอง และการตกตะกอน

READ MORE

จุดเด่นและจุดด้อยของเครื่องกรองน้ำระบบ RO

Reverse Osmosis (R.O.) เป็นระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรองชนิดพิเศษที่เรียกว่า Membrane ซึ่งทำจากใยสังเคราะห์เซลลูโลสมีความละเอียดถึง 0.0001ไมครอน (เส้นผมมนุษย์=100ไมครอน / โรคต่างๆ เชื้อไวรัส = 0.01ไมครอน)

READ MORE

ฮวงจุ้ย สำนักงานเงินล้าน

การจัดและตกแต่งสำนักงานให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ในสำนักงาน ตลอดจนทิศทางการนั่ง ทิศทางการหันของประตู ของประดับตกแต่งต่างๆ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลสัมพันธ์กับความก้าวหน้า ยอดขาย รายได้ โอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งสุขภาพและความสัมพันธ์ของบุคลากรในสำนักงาน

READ MORE

การเลือกเครื่องอัดอากาศให้เหมาะกับความต้องการ

เครื่องอัดอากาศ คือ เครื่องจักรกลที่ทำหน้าที่อัดอากาศที่ดูดเข้ามาที่มีความดันปกติให้มีความดันสูงขึ้นแล้วเก็บไว้ในถังเก็บลมอัด เพื่อนำไปใช้งานโดยการจ่ายไปตามท่อลมให้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงานต่าง ๆ ต่อไป โดยทั่วไปเครื่องอัดอากาศแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1. เครื่องอัดอากาศประเภทไดนามิคส์ (Dynamics) 2. เครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตรแทนที่เชิงบวก (Positive Displacement)

READ MORE

6 คุณสมบัติของนวัตกรรมท่ออัดลมอัจฉริยะที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

พอกันทีกับความเหนื่อยและเสียเวลาที่ต้องติดตั้งท่อลมแบบเดิมอีกต่อไป พบกับที่สุดแห่งความสร้างสรรค์นวัตกรรมท่อลมอัจฉริยะที่มีคุณสมบัติเด่นๆ ถึง 6 ข้อดังนี้

READ MORE

เอกลักษณ์ของ Air compresser GD รุ่นต่างๆ

“Air Compressor” คือ ปั๊มลม มีหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การใช้งานระบบนิวเมติกส์ในอุตสาหกรรมเล็กๆ

READ MORE

Zero air Generator คืออะไร

Zero Air Generators คือเครื่องที่สร้างอากาศบริสุทธิ์สูงเป็นพิเศษที่มีปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่า 0.05 จากแหล่งจ่ายอากาศอัดแบบมาตรฐาน ระบบ plug and play systems เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หรือการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

READ MORE

การทำงานของ Membrane Column

Membrane Column เยื่อกรองถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วอุตสาหกรรมสำหรับการประยุกต์ใช้งานหลากหลายประเภทตั้งแต่การกรองที่หยาบจนถึงการกรองด้วยนาโนฟิลเตรชันข้อดีของเทคโนโลยีการกรอง ปรับขนาดง่ายสามารถทิ้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในแบบ single-pass สำหรับตัวกรองแบบ Membrane Column

READ MORE

การบำรุงรักษา Air System

การบำรุงรักษา Air System หรือเครื่องอัดอากาศนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในโรงงานที่ต้องนำอากาศอัดไปใช้เป็นจำนวนมาก การดูแลรักษาระบบอัดอากาศนอกจากจะทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศควรปฏิบัติดังนี้

READ MORE

6 ประเภท air Compressor ที่ควรรู้

Air Compressor หรือ ปั๊มลม มีหน้าที่ในการอัดลมทำให้มีแรงดันสูงตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึ่งมี 6 ประเภท air Compressor ที่ควรรู้จัก ดังนี้

READ MORE

UV vs OZONE

หลายคนคงเคยได้ยินว่า UV และ Ozone สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ แต่ก็ยังไม่รู้ถึงคุณสมบัติที่แท้จริงกัน และวันนี้จะมาดูด้วยว่า UV และ Ozone ใช้ทำลายเชื้อโรคและกลิ่นอับได้จริงหรือไม่ ปลอดภัยจริงหรือไม่

READ MORE

เหตุใดจึงต้องอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด

การใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกต้นทุนและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดแต่ ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ประกอบต่างๆและขาดการบำรุงรักษาที่ดีดังนั้นผู้ใช้งานควรเก็บข้อมูลและตรวจสอบย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

READ MORE

การทำงานของ แอร์ยูนิตเซฟเวอร์

หลักการทำงาน ของ แอร์ยูนิตเซฟเวอร์ ที่จะกล่าวถึงนี้คือ... แอร์ยูนิตเซฟเวอร์ เป็นเครื่อง ที่สามารถจ่ายลม และ ตัวควบคุมอุณหภูมิ แรงลม ความชื้น นั้นเอง ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถเหมาะกับงานที่ต้องใช้การทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ความสามารถของเครื่องนี้ คือ สามารถควบคุม อุณหภูมิได้ เช่น ห้องสอบเทียบเครื่องมือ, ห้องเก็บเทป, ห้องทดลอง

READ MORE

4 คุณสมบัติท่อลมประหยัดพลังงานของ domnick

หลายอุตสาหกรรม มีการใช้ท่อลมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่อลมก็เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตด้วย โดยที่หลายโรงงานก็ต่างเลือกใช้ท่อลมประหยัดพลังงานกัน และนี่คือ 4 คุณสมบัติท่อลมประหยัดพลังงาน

READ MORE

ลักษณะพื้นผิวของตัวกรองมีผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร

เมื่อเครื่องอัดลมทำการอัดลมเพื่อให้ความดันเพิ่มขึ้นนั้นลมที่ถูกเครื่องอัดลมดูดเข้าไปเพื่ออัดเก็บในถังลมเก็บลมนั้น จะมีส่วนผสมของมวลสารอื่นๆ ด้วย เช่นไอนํ้า ฝุ่นผง หรือมวลสารที่ไม่ล่องลอยในบริเวณที่เครื่องอัดลมทำงานอยู่

READ MORE

ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ!! จากอากาศบ้านๆ สู่อากาศอัดบริสุทธิ์มาตรฐานระดับโลก ต้องผ่านอะไรบ้าง? มาดูกัน!!

อากาศ คือส่วนผสมของ ก๊าซต่างๆ ดังนั้นทางโรงงานอุตสาหกรรม จึงนิยมนำอากาศมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นกลายมาเป็น ระบบอัดอากาศ ซึ่งอากาศเหล่านี้สามารถสัมผัสโดยตรงกับตัวอาหารหรือวัตถุดิบ รวมถึงกระบวนการอื่นๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่การใช้งานร่วมกับก๊าซต่างๆ

READ MORE

ปฏิวัติระบบอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมกับ Legris Transair Advanced Air Pipe System

ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ระบบอัดอากาศ หรือ Compressed air ถือเป็นต้นกำเนิดพลังงานอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

READ MORE

แนวทางแก้ปัญหาลมรั่วในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัญหาลมรั่ว (Air Leakage) ที่เกิดขึ้นในระบบอากาศอัด คิดว่าเป็นปัญหาที่หลายๆ คนทราบกันดีอยู่ แต่เคยสงสัยหรือไม่ว่าในสถานประกอบการมีจุดที่ทำให้เกิดลมรั่วอยู่มากน้อยเพียงใด มีปริมาณลมรั่วไหลเท่าไหร่ และทำให้เกิดการสูญเสียไปในแต่ละปีคิดเป็นเงินเท่าไหร่ และจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

READ MORE

การทำงานของ Nitrosource

Nitrosource เป็นเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เพื่อการถนอมผลิตภัณฑ์อาหารอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงอาหารประเภทของขบเคี้ยว จะให้ความสำคัญกับการยืดอายุของสินค้าให้ยาวนานขึ้น ด้วยการคงความสดใหม่และรสชาติให้อยู่ได้นานที่สุด

READ MORE

ทำไม Domnick hunter ถึงเป็นที่ยอมรับของโรงงานอุตสาหกรรมระดับโลก

อย่างที่ทราบกันดี ว่า บริษัท Domnick hunter เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านอุตสาหกรรมระบบลมอัดที่มีบริษัทร่วมทุนในระดับนานาชาติ ครอบคลุมถึง24 ประเทศทั่วโลกและเป็นบริษัทผู้ผลิตไส้กรอง หรือฟิลเตอร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001/14001เป็นรายแรกของโลกด้านการผลิตไส้กรองลม (air filter)

READ MORE

ภาวะผู้นำสำหรับไทยแลนด์ 4.0

ในยุคที่เรากำลังก้าวสู่ความเป็น 4.0 ที่องค์กรต่างๆ จะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นยุคของการบริหารจัดการคนให้ดูแลคน เป็นเรื่องของความเชื่อในความเป็นมนุษย์ และคุณค่าที่มีอยู่ในตัวทุกคน

READ MORE

ข้อแตกต่างระหว่าง Low Pressure กับ Medium Pressure

โดยปรกติแล้วในการซื้อเทคโนโลยีการผลิตอะไรสักอย่างมานั้น เจ้าของเทคโนโลยีจะให้ข้อมูลเพียงแค่สภาวะต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำปฏิกิริยาหรือการจัดการกับสาร เช่นกำหนด อุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ ที่ต้องใช้ ส่วนจะทำอย่างไรเพื่อให้ระบบมี อุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ ตามที่กำหนดนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์หรือวิธีการใดเพื่อให้ระบบมี อุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ ตามข้อกำหนด

READ MORE

ฮวงจุุ้ยโรงงาน เพิ่มพลังการทำธุรกิจ

หลายครั้งเวลาพูดเรื่องของการจัด ฮวงจุ้ย ส่วนใหญ่เรามักคิดถึงเรื่องของการจัดปรับฮวงจุ้ยของ “บ้านพักอาศัย” “สำนักงาน” หรือ “ร้านค้า” เพราะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและได้ยินเรื่องราวของการจัดปรับฮวงจุ้ยในสถานที่ดังกล่าวกันมาบ่อยๆ

READ MORE

การสร้างคุณภาพองค์กรด้วย Benchmaking (ฉบับโรงงาน)

Benchmarking คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับองค์กรอื่นภายใต้กฎกติกาสากล แนวทางการสร้างคุณภาพให้กับองค์กรอย่างก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภายนอก เพื่อนำมาปรับใช้กับ “กระบวนการขององค์กร”

READ MORE

มาตรฐานการควบคุม ไม่ให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้

เมื่อพูดถึงจุลินทรีย์ เช่น [แบคทีเรีย] หรือ [รา] จะมีทั้งกลุ่มให้โทษกับคนเรา หรือสัตว์ และมีทั้งกลุ่มที่ให้ประโยชน์แก่คนเราด้วยเช่นกัน จุลินทรีย์ จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ในภาวะที่ต่างกัน

READ MORE

ทำไมต้องใช้ พลังลมบริสุทธิ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม

พลังงานลม ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนับเป็นขุมพลังสำคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากพลังงานลมนั้นนอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

READ MORE

หน่วยงานบำรุงรักษาที่ดีควรมีการจัดการรูปแบบโครงสร้างอย่างไร

ในงานบริหารการผลิตหรือการบริการ มักจะหลีกเลี่ยงงานเพิ่มเติมที่สำคัญงานหนึ่งคือ การซ่อมและบำรุงรักษาไปไม่ได้ ถึงแม้ว่างานซ่อมและบำรุงรักษาไม่ใช่งานผลิตโดยตรง แต่งานซ่อมและบำรุงรักษาก็มีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่การผลิตและการบริการจำเป็นที่จะต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องจักรมากขึ้น การที่เครื่องจักรเกิดขัดข้องขึ้นมากะทันหันหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการนั้นๆ

READ MORE

อันตรายของออกซิเจนบริสุทธิ์และวิธีป้องกัน

ปัจจุบัน ก๊าซออกซิเจน ส่วนใหญ่ที่ถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและทั่วๆไปเป็นจำนวนมาก แต่ความอันตรายของก๊าซนี้ก็อันตรายมากไม่แพ้กัน ในทางการแพทย์ออกซิเจนใช้สำหรับพยาบาลผู้ป่วยหนัก ออกซิเจนช่วยหายใจในการดำน้ำและในที่สูงเช่นเครื่องบินไอพ่นยานอวกาศ

READ MORE

เหรียญสองด้านของเครื่องหมายการค้า

ผู้นำทั่วทุกมุมโลกและทุกยุคทุกสมัยไม่เพียงแต่บัญญัติ “กฎกติกา” ต่างๆ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นระเบียบ เรียบร้อย แต่ยังให้ความสำคัญกับ “มาตรการภาษีและการค้า” เพื่อ “ปกป้อง” ผลประโยชน์ของพ่อค้าและนักธุรกิจในสังคมของตนตลอดจน “แสวงหาโอกาส” ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎระเบียบใหม่ๆ นั้น

READ MORE

ElonMuskTonyStarkบนโลกแห่งความจริง

ใครจะไปคิดว่า Tony Stark หนุ่ม “ไอรอนแมน” ของเรานั้น จะมีคนหนึ่งในโลกที่ไลฟ์สไตล์คล้ายๆ กันอย่าง “Elon Musk” เศรษฐีหนุ่มอัจฉริยะ ผู้มีความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ

READ MORE

มั่นใจกับอากาศอัดไร้ความชื้นด้วย PNEUDRI Adsorption Dryers

PNEUDRI Adsorption Dryers เครื่องอบแห้งแบบดูดซับความร้อน (หรือที่เรียกว่า PSA dryer) เป็นเครื่องดูดซับความร้อนที่มีความสำคัญกับหลากหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ที่เป็นหัวใจหลักขจัดไอน้ำให้หยุดการควบแน่นการกัดกร่อนและดูดซับยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและเพื่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

READ MORE

รู้ยัง? มีเทคโนโลยีเปลี่ยนน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืด

เมื่อ " ภัยแล้ง " ค่อยๆ คุกคามชีวิต ห้วงหนึ่งของความคิดจึงเริ่มมีคำถามว่า...หากวันหนึ่งเราไม่มีน้ำจืดเพื่อผลิตน้ำประปาจะทำอย่างไร ? เราจะเอาน้ำที่ไหนใช้สำหรับดื่มกิน เพราะความเคยชินของคนไทยผูกติดกับน้ำจืดบนดินและน้ำบาดาลตลอด จนลืมไปว่าความจริงแล้ว " น้ำทะเล" ก็กินได้ และปัจจุบันก็มีหลายประเทศใช้เทคโนโลยีนี้กันอย่างแพร่หลาย

READ MORE

การทำงานของเครื่อง OIL-X Evolution oil Vapour Removal Filters

โรงงานอุตสาหกรรม ระบบอากาศอัด (compressed air) นั้นถูกนํามา ใช้อย่างแพร่หลาย โดยที่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของโรงงานอุตสาหกรรม จะมีระบบอากาศอัดในขึ้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทํางาน ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญชนิดหนึ่งรองจาก ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซ ธรรมชาติ และระบบน้ํา

READ MORE

ทำไมเราต้องกรองอากาศหลายชั้น ซ้ำแล้วซ้ำอีก ทำไมไม่กรองละเอียดตั้งแต่ครั้งแรก ความเข้าใจเกี่ยวกับ การกรองอากาศ

อากาศอยู่รอบๆ ตัวเราเสมอ เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าอากาศที่อยู่รอบๆ ตัวนั้น เป็นอากาศดี หรือ ไม่ดี นี้จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้บริษัทต่างๆ คิดค้น เเละผลิต ระบบอัดลม เพื่อกรองอากาศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เเต่ระบบอัดลมที่ว่านี้ไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับมนุษย์เรา เเต่จะใช้ทางอ้อม โดยใช้กับ เครื่องยนต์ ยกตัวอย่าง เช่น รถยนต์ รถยนต์มีเครื่่องยนต์ของรถยนต์ที่เราใช้เป็นพาหนะในการขับขี่อยู่เป็นประจำ

READ MORE

ประโยชน์ของก๊าซไนโตรเจน ในระบบอุตสาหกรรม

การผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับงาน อุตสาหกรรม ซึ่งให้ความประหยัดและปลอดภัยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซไนโตรเจนเหลวและหลอดบรรจุไนโตรเจนแบบสำเร็จรูป ในอากาศมีก๊าซไนโตรเจนอยู่ประมาณ 78% มนุษย์จึงนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆกัน เพราะก๊าซไนโตรเจนมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ

READ MORE

การประเมินอัตรากำลังนำองค์กรให้พร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง

เมื่อโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรืออายุเฉลี่ยแรงงานในระบบที่มีอายุสูงขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดที่ลดลง รวมไปถึงกระแสโลกซึ่งมุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ปัจจัยด้านกำลัง “คน” ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

READ MORE

EQ สำหรับผู้บริหารโรงงาน

" โค้ด " จากทฤษฎีของ EQ พบว่าปฏิกิริยาของผู้บริหารที่แสดง " การต่อต้าน " มักจะเกิดขึ้น หากผู้บริหารรู้สึกว่าตนเองด้อยค่า (Inferior) ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบด้าน หรือรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัย (In - Secure) การรับรู้เรื่องราวใหม่ๆ และ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จึงถูก “ปิดกั้น”

READ MORE

ทำไม domnick hunter จึงได้รับการยอมรับเป็นอุตสาหกรรมอากาศอัดคุณภาพสูง ?

หลักการทำงานของระบบอุตสาหกรรมอากาศอัดมีหลักการควบคุมและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอากาศอัด และรวมถึงแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในระบบดังกล่าว เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ในที่นี้จะศึกษาถึง ประเภท หลักการทำงาน คุณลักษณะ และสมรรถภาพของเครื่องอัดอากาศ รวมทั้งวิธีการควบคุมที่ถูกต้อง และแนวทางการอนุรักษ์ในระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

READ MORE

ติดปีกให้ธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยการบริหาร ต้นทุนการผลิต & ต้นทุนพลังงาน

ด้วยสภาวะการแข่งขันที่สูงและรุนแรงในสภาพการตลาดในปัจจุบัน ส่งผลให้ทุกองค์กรมีการดำเนินกิจกรรมต่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมการผลิตก็เช่นเดียวกัน ที่นับวันคู่แข่งยิ่งมีมากขึ้นทุกวันต่างงัดกลยุทธฺออกมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาขายที่ถูกกว่า ซึ่งเป็นการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีราคาถูก แต่การจะทำกลยุทธ์นี้ได้นั้น องค์ประกอบหลักของทางผู้ผลิต คือ ต้นทุนการผลิต (production cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องทำให้ต่ำที่สุดโดยที่คุณภาพและคุณค่าในการใช้งานยังคงอยู่ภายใต้การยอมรับ

READ MORE

7 เทรนด์ใหม่ โลกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ควรรู้

วิถีชีวิตของเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทต่อผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความก้าวหน้า รวดเร็ว และเที่ยงตรง ทำให้เทคโลยีที่มีหลากหลายเริ่มเป็นที่น่าจับตามมองที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการพลิกโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคตอีก 3-7 ปีข้างหน้า ควรต้องศึกษาไว้

READ MORE

รู้หรือไม่? ระบบอัดอากาศ นับเป็นขุมพลังในอุตสาหกรรมการผลิต

ระบบอัดอากาศ นับเป็นขุมพลังสำคัญอย่างหนึ่งใน อุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะการควบคมุเครื่องจักร เนื่องจากพลังงานลม นั้นปลอดภัยและประหยัดกว่า แต่ปัญหาของลมอัด คือ สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศอัด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ ของลมอัดรวมถึงคุณภาพของสินค้านอกจากนั้น ในการเลือกใช้ ระบบอัดอากาศที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิด ค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานที่สูงขึ้น

READ MORE

อุตสาหกรรมใดที่ใช้ไนโตรเจน เป็นส่วนประกอบในการผลิต

ก๊าซไนโตรเจน เป็นก๊าซอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในหลายๆด้าน ซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็ได้เอาก๊าซไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์เช่นกัน ซึ่งหลายโรงงานก็ใช้ก๊าซไนโตรเจนในการผลิตที่ต่างกัน ก๊าซไนโตรเจนจึงนิยมใช้เป็นก๊าซปกคลุม ป้องกันการทำปฏิกิริยาของสารเคมีกับอากาศ (การเกิดออกซิเดชั่น) ทำให้ชิ้นงานไม่เกิดสนิม เช่น งานอุตสาหกรรมเหล็ก อะลูมิเนียม โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ เป็นต้น

READ MORE

Oil-X Compressed Air Filter นวัตกรรมที่เกิดมา เพื่ออุตสาหกรรมอากาศอัดที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง

ส่วนใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมคงทราบดีอยู่แล้วว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก คือ ระบบอากาศอัด (compressed air) ที่มีบทบาทอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีระบบอากาศอัดในกระบวนการผลิต ระบบอากาศอัดถือเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญไม่แพ้ ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซธรรมชาติ และระบบน้ำ โดยระบบอากาศอัดนั้นมีข้อดี เช่น สะดวกในการใช้งาน รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้กับของเหลวได้ และประหยัด

READ MORE

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสำคัญอย่างไรในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เข้ามามีบทบาทและมีหลายปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มักเกิดขึ้นควบคู่มาพร้อมกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต โดยปกติมักจะได้ยินเฉพาะด้านร้ายหรือผลเสียของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ส่งผลให้เป็นปัญหาระดับโลก

READ MORE

รู้ไว้ก่อนสาย!! รวมปัญหาที่มักเกิดกับระบบลมอัดในอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ มีปัจจัยหลากหลายที่นำมาใช้ในขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำมัน ก๊าซ รวมไปถึงระบบลม ที่มีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 95-98 เปอร์เซนต์ เพื่อเป็นตัวช่วยในด้านต่างๆ ทั้งลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการประหยัดเวลาในการผลิตอีกด้วย

READ MORE

ความสำเร็จของการเป็น Start up

คำว่า “สตาร์ทอัพ” (Startup) คงเคยได้ยินกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วทั้งในต่างประเทศและในเมืองไทย ซึ่งประเทศไทยมีความเชื่อมั่นว่า “สตาร์ทอัพ” จะเป็นอีกกลไกที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ได้เช่นกัน ดังนั้ัน หัวใจสำคัญของ “สตาร์ทอัพ” อยู่ที่ “โมเดลธุรกิจ (business model)” ซึ่งก็หมายถึงรูปแบบวิธีการดำเนินกิจการของบริษัทในการสร้างรายได้ เรามีไอเดียเล็กๆในการสร้างธุรกิจ Start up ดังต่อไปนี้

READ MORE

รู้หรือไม่ว่า พลังงานลมสามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้

“ลม” เป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่นานาประเทศมุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากลมมีศักยภาพในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

READ MORE

กรองความชื้นในอากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Water Separators

อากาศอัด... นับว่าเป็นตัวช่วยที่ขาดไม่ได้อย่างยิ่งในปัจจุบัน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมจะทราบดีถึงความสำคัญ หากมีน้ำ ไอน้ำ ละอองของเหลวหรือสิ่งปนเปื้อนเจือปนอยู่ ย่อมส่งผลต่อกระทบต่อหลายปัจจัยอย่างแน่นอน รวมถึงคอมเพรสเซอร์ ที่ใช้ความร้อนในการอัดอากาศ ทําให้อากาศอัดที่ได้มีความร้อน จึงมีการใช้ aftercooler เพื่อทําให้อากาศเย็นลง ในขั้นตอนนี้ทําให้เกิดน้ำเป็นจํานวนมากหรือมีสิ่งเจือปน

READ MORE

รู้หรือไม่? ทำไมต้องใช้ Desiccant Air Dryer

อุตสาหกรรมต่างๆมีการใช้ลมอัดในระบบการผลิตเกือบทุกโรงงาน ซึ่งลมอัดที่ใช้ในการผลิตนี้ต้อง ปราศจากความชื้นโรงงานส่วนใหญ่จะใช้เครื่อง Desiccant Air Dryer เป็นตัวกำจัดความชื้น โดยมี เม็ดสารดูดความชื้นบรรจุอยู่ข้างใน

READ MORE

เทคนิคง่ายๆ ที่ควรรู้!! กับการประหยัดพลังงานในระบบลมอัด

ดัชนีการใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกต้นทุนและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องอัดอากาศเครื่องอัดอากาศแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันเนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ และการขาดการบำรุงรักษาที่ดีดังนั้นผู้ใช้งานควรเก็บข้อมูลและตรวจสอบดัชนีการใช้พลังงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า หรือหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในระบบลมอัดให้ได้มากที่สุด

READ MORE

ไขข้อสงสัย!! ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดมีประโยชน์อย่างไร

อากาศอัดที่ใช้ในโรงงานแต่ละแห่งจะมีค่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งขึ้นกับประเภทของสินค้าที่ผลิต การรักษาคุณภาพของอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัฑณ์ที่ผลิต นอกจากนั้นการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดยังมีประโยชน์อีกมากมาย

READ MORE

หมดยุคที่ใช้อากาศอัดต่ำกว่าคุณภาพ!! ด้วยการตรวจวัดที่ล้ำสมัย

ในภาคอุตสาหกรรมมีการใช้อากาศอัดในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก แต่หลายโรงงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องการตรวจวัดคุณภาพลมอัด วันนี้เราจะมาทำความรู้จักวิธีการตรวจวัด ซึ่งแต่ละวิธีเหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทใด

READ MORE

ความรู้ที่ควรรู้!! เกี่ยวกับคลอรีน และวิธีกำจัดในระบบสายการผลิต

คลอรีน (chlorine) เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ รา รวมทั้งจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ซึ่งคลอรีนมีหลายรูปแบบมีทั้ง รูปแบบน้ำ แก๊ส และแบบผง หลายคนที่ใช้งานอาจจะยังไม่รู้ถึงข้อดี ข้อเสีย และวิธีการกำจัดคลอรีนในสายการผลิต วันนี้เราจะมาแนะนำ

READ MORE

วิวัฒนาการสุดล้ำ!! ปรับสภาพน้ำด้วย Ozone

โอโซนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องการฆ่าเชื้อโรคที่รวดเร็ว ด้วยการทำปฏิกิริยากับสารประกอบทั้ง Organics และ Inorganics รวมถึงสารเคมีที่มีสี และกลิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานอุตสาหกรรม หลายแห่งจึงนำโอโซนเข้ามาช่วยในการปรับสภาพน้ำในโรงงาน

READ MORE

รู้หรือไม่!! น้ำเสีย นำกลับมาใช้ใหม่ได้

รู้หรือไม่!! น้ำเสีย นำกลับมาใช้ใหม่ได้

READ MORE

ติดปีกให้ธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยการบริหาร ต้นทุนการผลิต & ต้นทุนพลังงาน

ติดปีกให้ธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยการบริหาร ต้นทุนการผลิต & ต้นทุนพลังงาน ด้วยสภาวะการแข่งขันที่สูงและรุนแรงในสภาพการตลาดในปัจจุบัน ส่งผลให้ทุกองค์กรมีการดำเนินกิจกรรมต่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมการผลิตก็เช่นเดียวกัน

READ MORE

เหตุผลที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ domnick hunter

domnick hunter เป็นบริษัทผู้ผลิตอุตสาหกรรมระบบลมอัด (compressed air) ที่มีบริษัทร่วมทุนในระดับนานาชาติครอบคลุมถึง 24 ประเทศทั่วโลก และเป็นบริษัทผู้ผลิตไส้กรอง หรือฟิลเตอร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

READ MORE

Awards & Certificates