เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนระบบ PSA  หริอเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption โดยดึงลมอัดเข้ามาในเครื่องให้ผ่านเม็ดสาร Carbon Molecular Sieve (CMS) ที่บรรจุอยู่ภายในเครื่อง แรงดันจะดันโมเลกุลออกซิเจนและก๊าซอื่น ๆ ไปให้เม็ดสาร CMS ดูดเก็บไว้ แล้วจะได้ก๊าซไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ออกมาใช้งาน และสามารถตั้งเวลาเพื่อปรับค่าของไนโตรเจนได้ตามระดับที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องการใช้ในการผลิต.

ด้วยโครงสร้างแบบ Modular design สามารถปรับเพิ่มขนาดได้ตามความต้องการของอัตราการไหล และยังเพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มปริมาตรการเก็บก๊าซไนโตรเจน สะดวกต่อการขยายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การยืดอายุสินค้า การคงรสชาติและรูปลักษณ์ของสินค้าให้สดใหม่เหล่านี้ถือเป็นการสร้างคุณค่า และรักษามูลค่าของสินค้าให้นานขึ้น เพราะการยืดระยะเวลาการหมดอายุ (Shelf life) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงต้นทุนและผลกำไรของบริษัทโดยตรง ถึงแม้ว่าไนโตรเจนจะมีข้อดีเช่นนี้ แต่การนำไนโตรเจนมาใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารในระยะแรกกลับไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องจากก๊าซไนโตรเจนมีราคาสูง มีผลต่อต้นทุนของสินค้า 

.

ในปัจจุบันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดีขึ้น การซื้อก๊าซจากผู้ผลิตกลายเป็นเรื่องไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะ domnick hunter-RL มีตัวช่วยสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ NitroSouece  Nitrogen Generator และทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องผลิตก๊าซที่คอยให้คำปรึกษากับคุณ ทำให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยลดลง ประหยัด และคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างแน่นอน.