วิวัฒนาการสุดล้ำ!!
                                        ปรับสภาพน้ำด้วยOzone
 
       โอโซนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องการฆ่าเชื้อโรคที่รวดเร็ว ด้วยการทำปฏิกิริยากับสารประกอบทั้งOrganics และ Inorganics รวมถึงสารเคมีที่มีสี และกลิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งจึงนำโอโซนเข้ามาช่วยในการปรับสภาพน้ำในโรงงาน
 
       ทำให้ปัจจุบันมีการออกแบบระบบบำบัดน้ำด้วยระบบโอโซนกันอย่างแพร่หลาย  แต่การนำโอโซนไปใช้ต้องคำนึงถึงปัจจัยของการเกิดน้ำเสียแต่ละประเภทซึ่งต้องเลือกระบบโอโซนที่เหมาะสม การใช้พลังงานในระบบ และผลลัพธ์ที่จะได้ดังนั้นการปรับสภาพน้ำด้วยโอโซนหลักๆ จะใช้กันอยู่ 2 วิธี


       1.       ใช้โอโซนเพื่อลดBiofilm Biofilm เป็นสาเหตุหนึ่งของการกัดกร่อน และเป็นตัวที่ทำให้เกิดตะกรันได้ง่ายเนื่องจากการเกิดเมือกหรือตะไคร่น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ และเป็นที่เกาะยึดเสมือนกาว(Binder) ของแร่ธาตุต่างๆ

       ที่สามารถฟอร์มตัวเป็นตะกรันได้ โดยโอโซนมีคุณสมบัติที่สามารถทำลายจุลินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด การบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนจึงเป็นเสมือนการเข้าไปทำลายผนังเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่ในเมือกหรือตะไคร่น้ำทำให้ผนังเซลล์แตก ไม่สามารถเป็นที่ยึดเกาะของสารต่างๆ ได้ ช่วยลดสาเหตุของการเกิดตะกรัน


       2.       ใช้โอโซนทำปฏิกิริยาออกซิไดส์กับแร่ธาตุการเกิดตะกรัน ที่เป็นสารจำพวกหินปูน หรืออีกชื่อหนึ่งคือแคลเซียมคาร์บอเนต หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต ตามปกติจะพบมากในบริเวณพื้นผิวที่มีการถ่ายเทความร้อนในCooling Tower การใช้โอโซนในการบำบัดน้ำที่มีแร่ธาตุเหล่านี้ปะปนอยู่ ทำได้โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซนและปล่อยโอโซนออกมาทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไอออน (Ca2+)และคาร์บอเนตไอออน (CO32-)

       ทำให้สารเหล่านี้ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต(CaCO3) โดยจะเกิดเป็นเกลือแคลเซียมไนเตรต [Ca (No3) 2]แทน ซึ่งเป็นสารที่ตกตะกอนได้ และสามารถกำจัดออกด็โดยวิธีการกรอง ส่วนของการทำปฏิกิริยาของโอโซนกับแมกนีเซียมไอออนจะเป็นการทำปฏิกิริยาที่คล้ายคลึงกัน
 
       การเลือกใช้เครื่องกำเนิดโอโซนเพื่อนำโอโซนมาใช้ในการบำบัดคุณภาพน้ำโรงงานอุตสาหกรรมควรเลือกเครื่องที่ได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัท domnick hunter-RL มีเครื่องOzone for Cooling Tower Water ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและยังมีวิศวกรให้คำแนะนำ และดูแลหลังการขาย


คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL