เทคนิคง่าย ๆ ที่ควรรู้ !!

กับการประหยัดพลังงานในระบบลมอัด

-------------------------------------


            ดัชนีการใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกต้นทุนและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องอัดอากาศเครื่องอัดอากาศแต่ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันเนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ และการขาดการบำรุงรักษาที่ดีดังนั้นผู้ใช้งานควรเก็บข้อมูลและตรวจสอบดัชนีการใช้พลังงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า หรือหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในระบบลมอัดให้ได้มากที่สุด


วิธีประหยัดพลังงานในระบบลมอัดในภาคอุตสาหกรรมมี 2 มาตรการหลัก ๆ

    1.  มาตรการด้าน House Keeping เป็นมาตรการที่ต้องลงทุนเพิ่มหรือใช้เงินลงทุนน้อย

    2.  มาตรการด้าน Process Improvementเป็นมาตรการที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุน 


5  ขั้นตอนหลักในการประหยัดพลังงานในระบบลมอัด

    1.  มาตรการลดอุณหภูมิก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ

        คือการย้ายเครื่องอัดอากาศออกจากห้องที่มีความร้อนสูง เช่น โรงงานบางแห่งมีการติดตั้งใกล้กับBoiler ซึ่งก่อให้เกิดอุณหภูมิรอบพื้นที่การใช้งานสูง ทำให้เครื่องอัดอากาศนำความร้อนเข้าไปสู่ระบบซึ่งการอัดอากาศร้อนจะได้อากาศปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับการอัดอากาศที่อุณหภูมิต่ำ ส่งผลให้เครื่องอัดอากาศต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความดันให้ได้ตามที่กำหนด ดังนั้นควรย้ายไปติดตั้งในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี

    2.  การลดการรั่วไหลของระบบอากาศอัด

        ควรตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ตามจุดต่างๆของโรงงาน เช่น จุดต่อสาย ข้องอต่างๆ หากอุปกรณ์ดังกล่าวมีการเสื่อมสภาพจะก่อให้เกิดการสูญเสียจากอากาศรั่วไหล  ส่งผลให้เครื่องอัดอากาศทำงานหนักกว่าปกติและสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์

    3.  การปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัด

        บางโรงงานเดินท่อลมภายในโรงงานแบบท่อเดี่ยวหรือลักษณะก้างปลา ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในการอัดลมทำให้เกิดความไม่เพียงพอต่อการใช้งานในการเดินท่อลมที่ดีนั้น ควรเดินท่อลมแบบวงแหวนเพื่อให้ลมอัดจากส่วนที่มีการใช้งานน้อยไปชดเชยลมส่วนที่มีการใช้งานมากเพื่อลดปัญหาความดันตก โดยไม่จำเป็นต้องผลิตอากาศอัดที่มีความดันสูงเกินความจำเป็นส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตอากาศอัดที่ใช้ในกระบวนการผลิต

    4.  งดใช้ลมอัดในลักษณะงานที่ไม่เหมาะสม

        ผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงความจำเป็นและต้นทุนของลมอัดที่ใช้ หากมีการใช้นอกเหนือจากงานที่จำเป็นจะทำให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เช่น ใช้ลมอัดในการทำความสะอาด ใช้เป่าไล่เศษสกปรกบนพื้น ใช้เป่าตามตัวเมื่ออากาศร้อน ฯลฯ พฤติกรรมเหล่านี้สร้างความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานลมอัด

    5.  ใช้ระบบควบคุมการเปิด-ปิดวาวล์แบบอัตโนมัติ

        ปัญหาอีกอย่างที่โรงงานต่างๆละเลย คือ การใช้ระบบ Manual ในการเปิด-ปิดวาวล์ส่วนมากผู้ปฏิบัติงานจะลืมปิดวาวล์หลังใช้งานเสร็จ ทำให้เครื่องจักรต้องทำงานตลอดเกิดความสิ้นเปลือง ดังนั้น การหันมาใช้ระบบในการเปิด-ปิดวาวล์แบบอัตโนมัติสามารถป้องกันปัญหานี้ได้ดีกว่าซึ่งเครื่องปิด-เปิดอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาการทำงานได้ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น