ติดปีกให้ธุรกิจอุตสาหกรรม

ด้วยการบริหาร ต้นทุนการผลิต & ต้นทุนพลังงาน

 

     ด้วยสภาวะการแข่งขันที่สูงและรุนแรงในสภาพการตลาดในปัจจุบัน  ส่งผลให้ทุกองค์กรมีการดำเนินกิจกรรมต่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  ในอุตสาหกรรมการผลิตก็เช่นเดียวกัน

     ที่นับวันคู่แข่งยิ่งมีมากขึ้นทุกวันต่างงัดกลยุทธฺออกมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาขายที่ถูกกว่า ซึ่งเป็นการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีราคาถูก แต่การจะทำกลยุทธ์นี้ได้นั้น องค์ประกอบหลักของทางผู้ผลิต คือ ต้นทุนการผลิต  (production cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องทำให้ต่ำที่สุดโดยที่คุณภาพและคุณค่าในการใช้งานยังคงอยู่ภายใต้การยอมรับ


    

จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการบริหารสำหรับอุตสาหกรรม และในยุคที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญกับพลังงานสีเขียวหรือ Green Energy มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต ในขณะที่พลังงานจากซากพืชและสัตว์หรือ Fossil Fuels จะได้รับความนิยมลดลง และจะถูกแทนที่โดยพลังงานหมุนเวียนที่มีอัตราการขยายตัวสูงกว่ามาทดแทนไป ดังนั้นเรื่องการบริหารต้นทุนพลังงานที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน เช่น ลมและแสงอาทิตย์ จึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากอีกเช่นกัน


     

     ดังนั้น ธุรกิจอุตสาหรรม มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนการผลิต & ต้นทุนพลังงาน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

     การบริหารต้นทุนพลังงานแบบแยกส่วนการผลิตมีผลต่อองค์กรในแง่ความร่วมมือ ประสานงานเพื่อการปรับปรุง เมื่อเป้าหมายและการจัดลำดับความสำคัญ ไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกัน ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งต้องการลดการใช้พลังงาน แต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการจัดการคุณภาพสินค้าและฝ่ายดำเนินงาน จะประสานกันได้อย่างไร

     ภารกิจของฝ่ายผลิตคือผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพดีส่งมอบตรงต่อเวลาลดของเสียในกระบวนการดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานการจัดการพลังงานจึงถูกมองว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอันดับหลังๆ


   

     ผู้ที่จะมองปัญหานี้ได้ดี ก็คือแผนกบัญชี ซึ่งเป็นเสมือนคนกลางที่มีข้อมูลพร้อมเพียบทั้งด้านผลผลิตปริมาณของเสียการจัดซื้อวัตถุดิบ ต้นทุนในด้านต่างๆการส่งมอบสินค้าและผลดำเนินการต่างๆโดยคำนึงถึงภารกิจในภาพรวมขององค์กรเพื่อสร้างกำไรและเพื่อลดต้นทุน

     การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตมีผลต่อการลดการใช้พลังงานเป็นอันดับต้นๆทีมงานควรจะมีความเข้าใจในการเชื่อมโยง ของต้นทุนพลังงานและภารกิจขององค์กร

ยกตัวอย่างแนวคิดเรื่องความสูญเสีย 7 ประการ การจัดการกับความสูญเสียได้ในองค์กร จะส่งผลต่อการลดต้นทุนพลังงานมากที่สุด ด้วยการพิจารณาเพื่อลดการสูญเสียเหล่านี้

1.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป Overproduction


2.ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง Inventory3.ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง Transporation

4.ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว Motion

5.ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต Processing

6.ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย Delay

7.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย Defect

การบริหารพลังงานในอุตสาหกรรมการผลิต

การบริหารพลังงานจากประสบความสำเร็จได้นั้น ความร่วมมือของพนักงานทั้งองค์กร เป็นปัจจัยที่สำคัญลำดับต้นๆ การทำความเข้าใจกับการสูญเสียพลังงาน เช่นการผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพทำให้ต้องแก้ไขหรือแม้กระทั่งออกวัตถุดิบใหม่เพื่อผลิตทดแทนผลผลิตที่ได้คุณภาพ ล้วนใช้พลังงานอย่างมาก การลดปัญหาด้านคุณภาพ จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ ดีเป็นอันดับต้นๆ

มาตรฐานที่ส่งผลเป็นอย่างดีในการลดต้นทุนพลังงานได้แก่

-ลดปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เพื่อลดการใช้พลังงานในการผลิตซ้ำ

- ปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลด การเดินเครื่องตัวเปล่า

- ลดการสูญเสียพลังงานจากการรั่วไหล การเปิดเครื่องทิ้งไว้

- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในกระบวนการต่างๆ

- แก้ปัญหาทางด้านห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดการผลิตที่มากเกินความต้องการ

จะเห็นได้ว่าการบริหาร ต้นทุนการผลิต & ต้นทุนพลังงาน เป็นเรื่องสำคัญ และยังทำให้เพิ่มผลผลิตโดยการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เช่นกัน

**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย