รู้หรือไม่? ระบบอัดอากาศ นับเป็นขุมพลังในอุตสาหกรรมการผลิต

     ระบบอัดอากาศ   นับเป็นขุมพลังสำคัญอย่างหนึ่งใน อุตสาหกรรมการผลิต  โดยเฉพาะการควบคมุเครื่องจักร เนื่องจากพลังงานลม นั้นปลอดภัยและประหยัดกว่า แต่ปัญหาของลมอัด คือ สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศอัด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ ของลมอัดรวมถึงคุณภาพของสินค้านอกจากนั้น  ในการเลือกใช้ ระบบอัดอากาศที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิด ค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานที่สูงขึ้น        
     

ซึ่งในส่วนค่าใช้จ่ายแฝงที่ เพิ่มขึ้นมานั้นก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ Air Compressor  ทำงานหนักขึ้น หรือใช้เวลาในการอัดลมนานขึ้น โดยค่าใช้จ่ายแฝงนี้เมื่อมองในภาพรวม อาจไม่เห็นภาพมากนัก แต่หากจำแนกตามความเป็นจริงแล้ว จะพบว่ามากกว่า 75%  เป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต 12% คือ Capital Costหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักร 10% คือ Maintenance Cost หรือค่าบำรุงรักษาส่วนอีก 3% คือ Installation Cost หรือค่าติดตั้งเครื่องจักร

     หากเราสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานที่เป็นไฟฟ้าลดลงได้เท่ากับว่าสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างยิ่ง หากบริษัทเคยมีค่าใช้จ่ายหลักแสนบาทต่อปี ก็อาจได้เงินส่วนนี้ที่มีการลดค่าไฟฟ้าให้กลับมาเป็นกำไรบริหารในองค์กร

     ดังนั้น การที่เรารู้เทคนิคการลดพลังงาน จะเป็นขุมทรัพย์ ให้กับองค์กรเป็นอย่างยิ่งเทคนิคการลดพลังงาน สิ่งแรกที่เราควรรู้คือ ระบบอัดอากาศนั้นทำงานอย่างไร การทำงานเริ่มจากเครื่องอัดอากาศจะดูดอากาศเข้ามาทางช่องนำอากาศ ซึ่งก่อนที่อากาศจะถูกส่งไปยังเครื่องอัด จะต้องผ่านการกรองสิ่งเจือปนต่างๆ เช่นฝุ่นละออง เศษวัสดุที่อาจลอยมากับอากาศ ด้วยเครื่องกรอง ที่ติดตั้งบริเวณทางเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย กับเครื่องอัดอากาศอากาศที่ผ่าน เครื่องอัดอากาศแล้ว จะมีความดันสูง และมีอุณหภูมิสูง แต่จะถูกทำให้มีอุณหภูมิต่ำลง ด้วยอุปกรณ์ ระบายความร้อนหลังอัดอากาศ ก่อนนำไปเก็บไว้ในถังเก็บอากาศ เพื่อกักเก็บให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ในการใช้งานนั้นอากาศที่มีความดันสูงจะถูกส่งผ่านจากท่ออากาศ อัดหลักและแยกไปตามการใช้งานจุดต่างๆเช่นกระบอกสูบเป็นต้นต้องมีการดักและการกรองสิ่งปนเปื้อน
 


 

ระบบอัดอากาศแบ่งลักษณะได้ 2 ประเภท

1. เครื่องอัดอากาศที่ใช้ลักษณะการแทนที่ของอากาศ dynamic หลักการทำงานคือ ให้พลังงานกลแก่อากาศ ทำให้อากาศมีความเร็วเพิ่มขึ้น โดยผ่านโรเตอร์ แล้วอาศัยรูปร่างของโครงสร้าง casing ภายในเครื่องอัด ลดความเร็วของอากาศลงทำให้พลังงานของอากาศในรูปพลังงานจนเปลี่ยนความดันอากาศแล้วไหลออกทางด้านจ่าย

2. เครื่องอัดอากาศที่อัดอากาศเชิงปริมาตรหลักการทำงานคือดูดอากาศเข้าไปในปริมาตรของห้องอัดแล้วลดปริมาตรอากาศโดยใช้พลังงานจากภายนอกเช่นเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้าแรงงานกลต่างๆเมื่ออากาศ 6 ลดปริมาณลงทำให้มีความดันสูงขึ้น แล้วปล่อยออกทางด้านจ่ายเป็นอากาศธาตุที่มีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศซึ่งมีแบบทั้งเป็นลูกสูบ (Reciprocating  หรือ Piston  Compressor) และแบบโรตารี่ (Rotary) นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม


     ปัจจุบันต้นทุนด้านพลังงานมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาใหญ่ที่สำคัญของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ประกอบกับภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงานการลดต้นทุนพลังงานและมีการค้นหาแหล่งพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่นการใช้ก๊าซธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรวมไปถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดตลอดจนมีการป้องกันทางด้านการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์เพื่อที่จะใช้พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด


เหตุใดจึงต้องอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ?

     ระบบอัดอากาศเป็นระบบที่ใช้มากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบอัดอากาศเป็นต้นกำลังของอุปกรณ์อัตโนมัติในสายการผลิต ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี การส่งอากาศไปใช้งานในแต่ละจุดนั้น จะต้องมีการติดตั้งระบบปรับค่าความดันอากาศอัดให้เหมาะสม การทำงานของระบบอัดอากาศ ต้องใช้เครื่องอากาศที่มีกำลังในการอัดลมสูง
 

     โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องแรงดันอากาศไม่เพียงพอ อัดอากาศไม่คงที่ในระบบ เกิดจากปริมาณการใช้อากาศอัดในโรงงาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้การผลิตอากาศอัด เกินความต้องการที่แท้จริงถือเป็นความสูญเปล่าทางด้านพลังงานของประเทศไทยอย่างมหาศาลถึงเวลาแล้วที่ต้องควบคุมต้นทุนด้านพลังงานในระบบอากาศอัดอย่างจริงจัง
 


คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย