>>> ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสำคัญอย่างไรในโรงงานอุตสาหกรรม <<<
 
       ปัจจุบันด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เข้ามามีบทบาทและมีหลายปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 
       ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มักเกิดขึ้นควบคู่มาพร้อมกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต โดยปกติมักจะได้ยินเฉพาะด้านร้ายหรือผลเสียของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ส่งผลให้เป็นปัญหาระดับโลก
 
       แต่มีหลายภาคส่วนได้เล็งเห็นประโยชน์ของก๊าซคาร์บอน จึงได้นำมาคิดค้นให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีคุณสมบัติ ไร้สี ไร้กลิ่น ไม่ติดไฟ มีความเป็นกรดอ่อนๆ หนักกว่าอากาศ และละลายได้ในน้ำ
 
       ตามมาดูถึงประโยชน์ของคาร์บอน หรือ CO2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่โรงงานต่างๆ นำมาใช้ เช่น
 
       1. ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
       ปัจจุบันโรงงานหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น ได้นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิตเป็นโพลีคาร์บอเนต วัตถุดิบประเภท Polyurethane โพลียูริเทรน ใช้ในการทำกาวและใช้เป็นสารเคลือบวัตถุดิบให้มีความทนทานแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การทำกระจกป้องกันกระสุน
 
       2. สร้างคอนกรีตโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
       ปัจจุบันหลายโรงงานได้คิดค้นคอนกรีตที่มีความแข็งแรงสูงโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบ อิฐซึ่งนับได้ว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานก่อสร้าง จึงถือได้ว่าการประดิษฐ์สิ่งนี้ได้นับได้ว่าส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง
 
       3. โรงงานผลิตโฟมชนิดแข็ง
       กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตโฟมชนิดแข็งในประเทศญี่ปุ่น ได้ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นวัตถุดิบส่วนประกอบหลักในการผลิตโฟมชนิดแข็ง ที่สามารถป้องกันการติดไฟได้
 
       4. วงการอุตสาหกรรมรถยนต์กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
       ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ ได้มีการใช้ก๊าซCo2 มาเป็นส่วนของการผลิตหลายอย่าง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโฟมและพลาสติก ที่ผลิตจาก Co2 เป็นส่วนประกอบ ให้มีความทนทานแข็งแรงมากขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตรถยนต์ เช่น ใช้ทำเบาะนั่ง ฝากระโปรงและส่วนประกอบอื่นๆ ของรถยนต์

 
       5. การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงผสมของรถยนต์
       บริษัท New Co2 fuels ของประเทศอิสราเอลได้ วิจัยคิดค้นหาพลังงานทางเลือก ที่สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับมวลมนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง ด้วยการนำ Co2 และน้ำมารวมกันโดยใช้อุณหภูมิสูง เพื่อทำการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงผสม หรือ Syngas แล้วนำไปแปลงเป็นเมทานอลที่กลายเป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์
 
       6. อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ 
       ไม่น่าเชื่อในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะประเทศนอร์เวย์ ได้นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลี้ยงสาหร่ายที่มีโอเมก้า 3 สำหรับใช้เป็นอาหารเสริมให้กับปลา จึงส่งผลดีต่อตลาดอุตสาหกรรมอาหารเสริมเป็นอย่างมาก 
เพราะปลาที่ได้รับอาหารเสริมชั้นดีจะช่วยทำให้โรงงานผลิตน้ำมันปลา 

       
ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันประโยชน์ของโอเมก้า 3 มีผลวิจัยสนับสนุนมากยิ่งขึ้น จึงกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจของคนทั่วไป โอเมก้า 3 มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ระบบหลอดเลือดในร่างกายหมุนเวียนได้ดีและมีหลอดเลือดแข็งแรง สามารถป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองตีบได้
 
       7. คาร์บอนไดออกไซด์กับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม 
       ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นคือการเพิ่มความซ่าให้กับน้ำอัดลมและโซดา และยังสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมผลิตอาหารอื่นๆ เช่น ใช้ทำน้ำแข็งแห้งสำหรับการทำอาหารแช่แข็งและการถนอมอาหาร
 
 
       8. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
       ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถแปลงให้เป็นเบคกิ้งโซดาหรือโซเดียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นเคมีพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การผลิตผงซักฟอก การผลิตน้ำตาล การผลิตกระดาษและใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเบเกอรี่
       จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้สร้างประโยชน์ได้อีกหลากหลายเช่น การใช้เป็นสารเคมีช่วยในการดับเพลิง เป็นสารประกอบสร้างอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
การตื่นตัวของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ช่วยกันลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 
       สามารถสร้างประโยชน์แทนที่จะทำให้มันเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมมนุษย์ แต่มันช่วยทำให้โลกมีความมั่นคงด้านพลังงานและด้านทรัพยากรต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในโลก ให้มีอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะในการดำรงชีวิต ไม่เกิดภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติได้อีกด้วย

**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย