ผู้นำทั่วทุกมุมโลกและทุกยุคทุกสมัยไม่เพียงแต่บัญญัติ “กฎกติกา” ต่างๆ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นระเบียบ เรียบร้อย แต่ยังให้ความสำคัญกับ “มาตรการภาษีและการค้า” เพื่อ “ปกป้อง” ผลประโยชน์ของพ่อค้าและนักธุรกิจในสังคมของตนตลอดจน “แสวงหาโอกาส” ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎระเบียบใหม่ๆ นั้น

       แต่แล้ววันหนึ่ง “กลไกการค้าเสรี” ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกติกาใหม่ในการแข่งขัน จึงต้องการ “ตลาด” เพื่อรองรับการระบายสินค้า ในเมื่อการค้าเสรีเกิดขึ้นแล้ว ตลาดใหญ่ขึ้นฐานผู้บริโภคมากขึ้น แต่ก็ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ (Perfect Competition) เกิดขึ้นด้วย รายที่สู้ไม่ไหวอาจถึงขั้นต้องม้วนเสื่อกลับบ้าน แต่สำหรับเลือดนักสู้นี่คือ “โอกาส”

       #โลกเปลี่ยน - กฎเปลี่ยน
       
ในอดีตที่ผ่านมา มีการประกาศกฎหมายมากมายที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบทำการค้า เรื่องบางเรื่องต้นตออยู่ที่การคิดค้นเทคโนโลยีขั้นสูง แต่สุดท้ายก็ใช้กฎหมายการค้าเข้าไปควบคุม เช่น
 

       1.กฎหมายควบคุมห้ามนำเข้าพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ต่างๆ ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ โดยเป็นการฮึ่มๆ ใส่กันของสองซีกมหาอำนาจ ฝ่ายหนึ่งคืออเมริกาที่ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมาตัดแต่งพืชและสัตว์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและต้านทานต่อโรคต่างๆ ส่วนอีกฟากยุโรปก็มองว่า อาหารจีเอ็มโอนั้นไม่ดีต่อสุขภาพและยังได้ทำลายระบบนิเวศอีกด้วย ระบบแมลงและสัตว์บางชนิดในห่วงโซ่อาหารร่อยหรอลงและมีผลให้ระบบนิเวศเกิดปัญหา


       2.ปัญหาแรงงานเด็ก เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกฎหมายที่นักสิทธิมนุษยชนให้ความสำคัญและเรียกร้องให้มีการขจัดปัญหานี้ ซึ่งจากสถิติปัจจุบันพบว่าทั่วโลกมีแรงงานเด็กมากถึง 215 ล้านคนและเป็นแรงงานที่ถูกบังคับมากถึง 5 ล้านคน ซึ่งหากองค์กรธุรกิจในต่างประเทศตระหนักและจริงจังกับเรื่องนี้ หากทราบว่าคู่ค้ามีการใช้แรงงานเด็กที่ไม่สมควรก็จะปฏิเสธสินค้านั้น คือไม่ใช่บทลงโทษแต่ไม่คบค้าด้วย


       3.การก่อวินาศกรรม เมื่อเกิดเหตุถึงได้วางมาตรการให้รัดกุมทั้งในแง่การผ่านด่านของผู้คนและในแง่ของการผ่านด่านสินค้า เช่น การตรวจสินค้าอาหารอย่างเข้มงวดด้วยหวั่นเกรงประเด็นการก่อการร้ายทางชีวภาพ ทำ ให้ผู้ส่งออกจากหลายประเทศรวมถึงไทยต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารและการขนส่งด้วย       4.กฎแห่งการไม่มีพรมแดน กฎทุกกฎ มาตรการทุกมาตรการที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุผลที่มาที่ไปและมุ่งหวังได้ประโยชน์จากมาตรการนั้นจากเดิมที่กฎมัก เป็น “ข้อห้าม” “ข้อบังคับ” ที่เพิ่มอุปสรรคให้กับคู่ค้า ก็ได้เกิดการ พัฒนาไปในอีกแนวทางหนึ่งคือ “การค้าเสรี” โดยให้เหตุผลว่า การแข่งขันเสรีทำให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรม 
       อีกทั้งเมื่อการแข่งขันสูงขึ้น จะทำให้สินค้าถูกลงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลาย (ซึ่งในอีกทางหนึ่ง ผู้ประกอบการก็บาดเจ็บกันระนาวจากการเข้าตะลุมบอนแข่งกัน กันด้านราคา) เช่นกัน

       ปัจจุบันการสร้างข้อตกลงการค้าเกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้ประกอบการควรติดตามทำความเข้าใจ ศึกษามาตรการใหม่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดโลก เพื่อแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนั้นมากกว่าจะจมอยู่กับอุปสรรค ผู้นำองค์กรธุรกิจที่เห็นโอกาสและกระโจนเข้าหาได้ถูกจังหวะจะพาองค์กรเติบโตต่อไปได้
 

**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย