เมื่อ " ภัยแล้ง " ค่อยๆ คุกคามชีวิต ห้วงหนึ่งของความคิดจึงเริ่มมีคำถามว่า...หากวันหนึ่งเราไม่มีน้ำจืดเพื่อผลิตน้ำประปาจะทำอย่างไร ? เราจะเอาน้ำที่ไหนใช้สำหรับดื่มกิน เพราะความเคยชินของคนไทยผูกติดกับน้ำจืดบนดินและน้ำบาดาลตลอด จนลืมไปว่าความจริงแล้ว " น้ำทะเล" ก็กินได้ และปัจจุบันก็มีหลายประเทศใช้เทคโนโลยีนี้กันอย่างแพร่หลาย
 


 

       ปัญหาการ " ขาดแคลนน้ำ " เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวบนเกาะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอันเป็นรายได้หลักของประเทศ เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดการคิดค้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลขึ้น
 

       โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นเกาะ ทั้งเกาะล้าน เกาะสีชัง และเกาะสมุย เพื่อช่วยให้ชุมชนที่อาศัยในเขตทะเลและพื้นที่เกาะต่างๆ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
 


 

        หนึ่งในโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ " เกาะสมุย " อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ทำรายได้ให้ประเทศกว่าปีละ 12,000-18,000 ล้านบาท ซึ่งมีกำลังผลิตน้ำในปัจจุบันมากถึง 3,000 ลบ.ม ต่อวัน
 


 

        กระบวน การผลิตน้ำอาร์โอ นั้นมีต้นทุนที่สูงกว่าน้ำประปาปกติ เพราะต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูง แต่เนื่องจากปัญหาภัยแล้งบวกกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วบนเกาะ ทำให้มีความต้องการในการใช้น้ำสูงมากขึ้นเรื่อยๆ การผลิตน้ำประปาด้วยระบบอาร์โอจึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาบนเกาะได้

        
สำหรับการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วย ระบบอาร์โอ หรือ รีเวอร์ส ออสโมซิล ทำได้ด้วยการสูบน้ำทะเลมาเก็บไว้ที่บ่อรับน้ำเพื่อเข้าสู่ระบบการกรองเบื้องต้น จากนั้นจึงกรองทรายเพื่อคัดสิ่งเจือปนที่มากับน้ำทะเล พร้อมเติมสารเคมีกำจัดสาหร่ายและสารจุลชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองของเยื่อเมมเบรนซึ่งเป็นแผ่นที่มีรูละเอียดมาก
 


 

        โดยขั้นตอนนี้จะ ลดปริมาณความเค็ม ลดฟลูออไรด์ ลดความกระด้างของน้ำ ทั้งยังกำจัดสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ต่างๆออกจากน้ำทะเล โดยใช้เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง ทำให้น้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืด จากนั้นจึงเติมคลอรีนในอัตราส่วนที่พอเหมาะเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยสารจากคลอรีนที่ใช้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด
 

  
 

        หลังจากผ่านขั้นตอนดังกล่าว... เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำประปาที่ผลิตได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เมื่อตรวจสอบว่าปลอดภัยจึงจะสูบน้ำจากถังน้ำใสไปตามแนวท่อที่เชื่อมประสานกับท่อน้ำหลักเพื่อส่งจ่ายให้ชุมชนต่อไป ส่วนน้ำเค็มที่ถูกคัดทิ้งออกมาจะเข้าสู่บ่อปรับสภาพน้ำเพื่อปรับให้มีปริมาณความเค็มที่พอเหมาะและระบายกลับสู่ทะเล
 


 

        การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลอาจเป็นทางเลือกใหม่ในการต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่จากแหล่งเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งกำลังลดถอยลงไปทุกวันจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

        
ทั้งนี้การผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่ไม่จำกัดอย่างน้ำทะเล จะสามารถนำมาใช้อย่างปลอดภัยได้จริง ถือเป็นแหล่งน้ำอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งน้ำหลักได้ในอนาคต...

**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย