โรงงานอุตสาหกรรม ระบบอากาศอัด (compressed air) นั้นถูกนํามา ใช้อย่างแพร่หลาย โดยที่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของโรงงานอุตสาหกรรม จะมีระบบอากาศอัดในขึ้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทํางาน ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญชนิดหนึ่งรองจาก ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซ ธรรมชาติ และระบบน้ํา

       
โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลายอย่าง เช่น ความสะอาด และบริสุทธิ์ของระบบอากาศอัด เมื่อสิ่งเจือปนเข้าสู่กระบวนการอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ เนื่องจากการอัดอากาศที่บรรยากาศทั่วไปให้มีความดันมากขึ้นกว่าปกติหลายเท่าตัว ทําให้ปริมาณสิ่งเจือปนที่มีอยู่ในอากาศอยู่แล้วนั้น มีความเข้มข้นมากขึ้น และ จะทำความเสียหายต่อกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น

       
สิ่งเจือปนที่มีผลกระทบต่อระบบอากาศอัดประกอบไปด้วย สิ่งเจือปนชนิดแข็ง ฝุ่น ไอ ละออง น้ำ และน้ำมัน และเชื้อโรคต่าง จะก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์และท่อ เช่น สารประกอบชนิดโลหะ และสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งจะทําให้เกิดการสึก กร่อนของอุปกรณ์ในระบบ, ซีลชํารุด, ลดประสิทธิภาพของอากาศ, ทําให้ผลิตภัณท์เสียหาย

       
การกำจัดไอน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูง (OVR) จากเครื่องอัดอากาศ

       เพื่อทำให้อัตราการสึกหรอของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่ำมากที่สุด ทำให้เครื่องจักรมีอายุยาวนานขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งมีความจำเป็น และสำคัญมาก สำหรับกระบวนการภายในอุตสาหกรรม เช่น ยา, การแพทย์, เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม โดยหากสามารถดักจับไอน้ำมันให้เหลือ 0.003 mg/m3 ตามมาตรฐาน ISO8573.1 class 0 จะส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อกระบวนการผลิต

       โดยละอองน้ำมันสามารถเกิดขึ้นและมีผลต่อเครื่องจักรและเกาะติดตามชิ้นงาน เครื่องดักจับไอน้ำมันสามารถดักจับไอน้ำมันออกจากอากาศอัด เพื่อให้ได้อากาศอัดที่บริสุทธิ์ต่อเครื่องจักรและชิ้นงาน ทำให้การใช้งานอากาศอัดมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะต้องมีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือพร้อมทั้ง ทำให้มีคุณภาพอากาศที่ดีด้วย และส่งผลไปยังค่าใช้จ่ายต่ำสุดในการดำเนินงานโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเครื่องจักร

        จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้พลังงานลมเข้าไปมีบทบาททดแทนระบบไฟฟ้าและระบบไฮโดรลิค (ใช้น้ำมัน) ได้อย่างดีเนื่องจากพลังงานลมนั้นปลอดภัย และประหยัดกว่า เพราะฉะนั้นคุณภาพของระบบอัดอากาศที่ดีจึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตที่ดีตามไปด้วย 


        
ดังนั้น ควรคำนึงถึงคุณภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งาน ในการเลือกใช้ระบบอัดอากาศที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่เหมาะสม อาจทําาให้เกิดค่าใช้จ่าย ในส่วนของพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งในส่วนค่าใช้จ่ายแฝงที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็คือ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ Air Compressor ทําางานหนักขึ้น หรือใช้เวลาในการอัดลมนานขึ้น รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการพิจารณาเสมอ

        
จึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาขจัดไอน้ำมันออกจากอากาศอัด ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน


        วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการขจัดไอน้ำมันจากอากาศอัดคือการใช้ดูดซับของถ่านกัมมันต์ ซึ่งแตกต่างจากถังความดันเหล็กที่มีรอยเชื่อมและมีขนาดถังเหล็กใหญ่  ระบบ OVR ของ domnick hunter โดยการใช้การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมแรงดึงสูง ทำให้ขนาดภายนอกมีขนาดเล็กลงเมื่อเปรียบเทียบกัน โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง OIL-X Evolution OVR เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นที่ ที่มีพื้นที่จำกัด

        ระบบและตัวเครื่อง OVR ของ domnick hunter มีขนาดกะทัดรัดเนื่องจากมีเทคนิคที่เรียกว่า snowstorm filling ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของถ่านกัมมันต์ เพื่อให้มีอายุการใช้งานของถังดูดซับนานขึ้นและ การไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้น

      
  โดยมี Coalescing Filter ช่วยทําหน้าที่ดักจับละอองน้ำ และ น้ำมัน ก่อน โดยทําให้เกิดการรวมตัวของละอองจนกลายเป็นหยดน้ำ โดยละอองเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดหยดน้ำขึ้นในระบบ เนื่องจากความดันที่ลดลง Coalescing Filter นั้นสามารถกรอง ละอองน้ำและของเหลวได้ แต่ไม่สามารถกรองไอน้ำได้

        ปัจจัยที่สร้างผลกระทบจาก ไอ , ละอองน้ำมัน 
 

  • สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ไอ ควันจากน้ำมันขึ้นรูปโลหะเป็นประจำ ส่งผลต่อทางผิวหนัง  การหายใจ  อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆได้ และสร้างการระคายเคือง ต่อดวงตา และคอ  

  • เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในโรงงาน

  • ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  หากมีการปล่อยละอองน้ำมันออกสู่บรรยากาศภายนอกโรงงาน

  • ละอองน้ำมันมีผลต่อระบบควบคุมของเครื่องจักร และทำให้เครื่องจักรเสียหายได้

  • ละอองน้ำมันอาจเกาะที่เซ็นเซอร์ของระบบดับเพลิง ทำให้เซ็นเซอร์ไม่ทำงานในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ 


        Benefit ที่จะได้รับจาก “OIL-X Evolution” Oil Vapour Removal

■คุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากล

■ระบบโมดูลาร์สามารถรองรับหลายชั้นเพื่อให้มีความจุสูงขึ้น

■โครงสร้างอลูมิเนียมแรงดึงสูงป้องกันการกัดกร่อน

■ระบบเปลี่ยนเม็ดสารดักจับน้ำมันแบบ Cartridges ที่พอดีกับการใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง รวดเร็ว สะอาดและเรียบง่าย

■ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา

■สามารถติดตั้งได้ทุกที่

■อายุการใช้งาน 6000 ชั่วโมง

**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย