ทำความรู้จักระบบอากาศอัด

     
  
หลักการทำงานของระบบอุตสาหกรรมอากาศอัดมีหลักการควบคุมและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอากาศอัด และรวมถึงแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในระบบดังกล่าว เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ในที่นี้จะศึกษาถึง ประเภท หลักการทำงาน คุณลักษณะ และสมรรถภาพของเครื่องอัดอากาศ รวมทั้งวิธีการควบคุมที่ถูกต้อง และแนวทางการอนุรักษ์ในระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


        ประเภทและหลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

  •  ประเภทปริมาตรแทนที่เชิงบวก

  •  แบบไดนามิคส์
     

 
 

         เครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตรแทนที่เชิงบวก (Positive Displacement) มีหลักการทำงาน คือ ให้อากาศเข้าไปในช่องปริมาตรแล้วทำให้ปริมาตรอากาศนี้เล็กลงโดยใช้พลังงานจากภายนอก เครื่องอัดอากาศประเภทไดนามิคส์ (Dynamics) มีหลักการทำงานคือ ให้พลังงานกลแก่อากาศทำให้อากาศมีความเร็วเพิ่มขึ้นโดยผ่าน โรเตอร์แล้วอาศัยรูปร่าง Casing ภายในเครื่องอัดอากาศลดความเร็วลง

         โดยทั่วไปแล้วโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้ระบบอากาศอัดในกระบวนการผลิตหลายกระบวนการ เพราะฉะนั้น 
ทางบริษัท Domnick hunter จึงเลือกปฏิวัติระบบอัดอากาศเพิ่มประสิทธิภาพ ให้มีความ สะอาดและประหยัดมากยิ่งขึ้นนั้นเอง ระบบอัดอากาศ หรือ Compressed air ถือเป็นต้นกำเนิดพลังงานอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเครื่องจักร
 


          จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้พลังงานลมเข้าไปมีบทบาททดแทนระบบไฟฟ้า และระบบไฮโดรลิค (ใช้น้ำมัน) ได้อย่างดี เนื่องจากพลังงานลมนั้นปลอดภัย และประหยัดกว่า เพราะฉะนั้นคุณภาพของระบบอัดอากาศที่ดีจึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตที่ดีตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันที่มีความเข้มงวดของภาคการผลิตเน้นการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

           ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปัจจัยหลังนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในเชิงเศรษฐกิจขององค์กร 
เพราะถือเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญอีกด้วย ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรมทุกวันนี้จึงหันมามองหาเทคโนโลยีที่สะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไปพร้อมๆ กัน

           สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และการเติบโตในเชิงธุรกิจให้กับองค์กรในระยะยาว
Domnick Hunter จึงถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าภาคประชาชนเเละในภาคอุตสาหกรรม เพราะองค์กรเน้นการใช้งานของสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าการขายของนั้นเอง


 

**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย