Zero Air Generators คือเครื่องที่สร้างอากาศบริสุทธิ์สูงเป็นพิเศษที่มีปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่า 0.05 จากแหล่งจ่ายอากาศอัดแบบมาตรฐาน ระบบ plug and play systems เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หรือการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

        
Zero Air Generators ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลวไฟในเครื่องตรวจจับเช่นเครื่องตรวจจับไอออนไนซ์เปลวไฟ (Flame Ionisation Detectors - FIDs) และเครื่องตรวจจับโฟตอน (Flame Photometric Detectors - FPD)

 


 

         Zero Air Generators สามารถจัดส่งได้ในกระบอกสูบแบบคลาสสิกหรือผลิตจากที่อัดอากาศ ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายใจ ระบบเหล่านี้จะสร้างอากาศบริสุทธิ์และไม่มีไฮโดรคาร์บอนจากอากาศอัดที่ปราศจากน้ำมันภายในบ้าน

         
Zero Air Generators มี ข้อดี คือช่วยในการสร้างพื้นฐานที่เรียบอย่างแท้จริง ช่วยลดปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดลงเหลือน้อยกว่า 0.1 ppm, CO และสารมลพิษ NOx น้อยกว่า 0.05 ppm, CO2 เหลือน้อยกว่า 5 ppm และขจัดอนุภาคลงเป็น 0.1 ไมครอน แม้แต่ในห้องปฏิบัติการก็มีข้อดีหลายอย่าง เช่น การขจัดความจำเป็นในการใช้และเก็บอากาศที่มีความบริสุทธิ์สูงในถังช่วยประหยัดพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่มีค่า
 


 

       การใช้ของเครื่อง Zero Air Generators นอกจากจะยังช่วยลดความจำเป็นในการล้างระบบ หรือปรับแต่งเครื่องมือใหม่หลังจากเปลี่ยนกระบอกสูบที่ว่างเปล่าให้เต็มถัง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในระดับต่ำ
 

 

       และนี้คือเครื่อง Zero Air Generators ที่นิยมในห้องที่ปลอดปล่อง อากาศบริสุทธิ์ คุณภาพและการติดตั้งไม่ยุ่งยาก
 

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Domnick hunter-RL

Youtube : domnick hunter-RL

www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิกเลย