ในงานบริหารการผลิตหรือการบริการ มักจะหลีกเลี่ยงงานซ่อมและบำรุงรักษาไปไม่ได้ ถึงแม้ว่างานซ่อมและบำรุงรักษาไม่ใช่งานผลิตโดยตรง แต่งานซ่อมและบำรุงรักษาก็มีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่การผลิตและการบริการจำเป็นที่จะต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องจักรมากขึ้น การที่เครื่องจักรเกิดขัดข้องขึ้นมากะทันหันหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการนั้นๆ
 


 

ประเภทของการบำรุงรักษา

งานบำรุงรักษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท

  • Breakdown Maintenance (การบำรุงรักษาโดยการซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย)  

  • Planned/Preventive maintenance (การบำรุงรักษาตามแผน)  

  • Predictive maintenance (การบำรุงรักษาโดยการคาดคะเน)

  • Proactive maintenance (เป็นแนวคิดใหม่ในวงการบำรุงรักษา โดยการแก้ที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา) 
     

     

จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา
 

1. เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) คือ สามารถใช้เครื่องมือตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและใช้งานได้นานที่สุด

2. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงานสูง (Performance) คือ ช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะการใช้เครื่องไปเรื่อยๆ จะทำให้เกิดการสึกหรอ จึงต้องรีบซ่อมแซมตรวจเช็คบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดการขัดข้องในการใช้งาน

3. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือในการใช้งาน จะทำให้ได้การผลิตออกเกิดประสิทธิผลและประหยัดเวลามากขึ้น

4. เพื่อความปลอดภัย (Safety) คือ เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทำงานผิดพลาด ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ  อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมการผิดพลาดได้

5. เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม คือ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย เก่าแก่ หรือขาดการบำรุงรักษา  จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละออง หรือไอของสารเคมีออกมา มีเสียงดัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. เพื่อประหยัดพลังงาน คือ เครื่องมือที่ได้ดูแลบำรุงรักษาบ่อยๆ จะมีประสิทธิภาพ จะทำให้เดินราบเรียบไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน การเผาไหม้สมบูรณ์ ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้
 


 

การดำเนินการบำรุงรักษาที่ดีควรวางโครงสร้างแผนกำหนดในการตรวจสอบตามเวลา จัดเตรียมหน่วยงานบำรุงรักษาให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้ได้คุณภาพในการผลิตต่อไป

 

Facebook : Domnick hunter-RL

Youtube : domnick hunter-RL

www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่

https://lh6.googleusercontent.com/PksTnumFXwnRgRqGAHRKmcwypeVFeF7bJmZ2BHtWzelZEpfsGV22MNVST2yQF2PkRypDKdCSyurZuhmdlp7HstFWCjTOVcwBj8rTyuoTodinmSlXlxamNqReS8sC848DVPls0koj

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิกเลย