ฝุ่น ใครว่าเป็นเรื่องขี้ผง !!! - domnick hunter-RL

ฝุ่น

ใครว่าเป็นเรื่องขี้ผง !!!

ผลต่อระบบลมอัดในกระบวนการผลิต

ซึ่งมีผลทำให้ชิ้นงานที่ได้จากระบบลมอัดที่ไม่สะอาด ไม่ได้คุณภาพ เกิดความเสียหายทำให้เสียต้นทุนในการผลิตและเสียเวลาในการทำงาน และทำให้เครื่องจักรต่างๆ โดยรอบในบริเวณโรงงานเกิดความสกปรกเสียหายได้


ผลต่อผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงาน

เพราะหากผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่อยู่ในบริเวณโรงงานต้องสูดดมฝุ่นละอองเหล่านี้เข้าไปเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดผลเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รบกวนการมองเห็น ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และโรคปอด


สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีการจัดการด้านกำจัดฝุ่น คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ การขัด การพ่นสี พ่นทราย การเชื่อม เช่น Abrasive Blasting, Batch Mixing, Grinding, Metal Working, Powder Coating, Sanding, Welding เพราะเป็นการผลิตที่ก่อให้เกิดฝุ่น ฝุ่นละอองจำนวนมากด้วยเช่นกัน

ดอมนิค ฮันเตอร์ เรามีเทคโนโลยีระบบการกำจัดฝุ่นของ Dust Collector ที่มีคุณภาพสูง เรียกว่าการทำความสะอาด “ระบบพัลส์” ซึ่งทำให้ใช้พลังในการทำความสะอาดน้อย จึงใช้ลมอัดน้อยลง ทำให้ประหยัดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน และด้วยคุณสมบัติพิเศษของไส้กรองแบบ Nanofiber มีสภาพพื้นผิวของเส้นใยสังเคราะห์ที่ละเอียดมาก ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 85% ในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบลม เรามี Dust Collectors หลากหลายรุ่นที่เหมาะกับทุกขนาดของโรงงาน และทุกอุตสาหกรรม
สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีการจัดการด้านกำจัดฝุ่น คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ การขัด การพ่นสี พ่นทราย การเชื่อม เช่น Abrasive Blasting, Batch Mixing, Grinding, Metal Working, Powder Coating, Sanding, Welding เพราะเป็นการผลิตที่ก่อให้เกิดฝุ่น ฝุ่นละอองจำนวนมากด้วยเช่นกัน

ดอมนิค ฮันเตอร์ เรามีเทคโนโลยีระบบการกำจัดฝุ่นของ Dust Collector ที่มีคุณภาพสูง เรียกว่าการทำความสะอาด “ระบบพัลส์” ซึ่งทำให้ใช้พลังในการทำความสะอาดน้อย จึงใช้ลมอัดน้อยลง ทำให้ประหยัดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน และด้วยคุณสมบัติพิเศษของไส้กรองแบบ Nanofiber มีสภาพพื้นผิวของเส้นใยสังเคราะห์ที่ละเอียดมาก ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 85% ในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบลม เรามี Dust Collectors หลากหลายรุ่นที่เหมาะกับทุกขนาดของโรงงาน และทุกอุตสาหกรรม

domnick hunter-RL มีวิศวกรที่ชำนาญในระบบของเครื่องกำจัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ที่จะให้คำปรึกษา และร่วมวางแผนการเลือกใช้เครื่องกำจัดฝุ่นให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมของคุณ อีกทั้งเรายังมีเครื่อง Dust Collectors ให้ลูกค้าที่สนใจทดลองใช้งานก่อนการตัดสินใจด้วย พร้อมมีทีมงานที่คอยให้การบริการทางด้านดูแล ซ่อมบำรุงรักษาได้อย่างทันท่วงที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.


+66 6415 90479