ทุกปัญหาเกี่ยวกับ “ปั๊มลม” ไม่ว่าจะเป็น…

“ปั๊มลม” กินไฟมากจนเกินไป
“ค่าซ่อมบำรุง” สูงจนผิดหูผิดตา
“ห้องปั๊มลม” ของคุณ ร้อนมากจนเกินไป

เรา “ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล”
มีทางออกให้กับคุณ
เพียงรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังกับเรา

คุณวีรชัย ไพศาลศุภนิมิต 
ผู้มากประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหา และการเลือกใช้
“ปั๊มลม” ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย
มายาวนานมากกว่า 20 ปี
นอกจากนี้ยังผ่านประสบการณ์การฝึกอบรมด้านระบบลมอัดกับผู้เชี่ยวชาญจากแบรนด์ดังระดับโลก และ Energy Saving จากกรมอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ลงทะเบียน สัมมนาที่นี่