ความมุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัดเป็น "นิติบุคคล" ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญมากสำหรับเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเราเป็นใคร เรารวบรวม สื่อสาร และเปิดเผยอย่างไร รวมทั้งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปนี้เป็นโครงสร้างนโยบายของเรา
ก่อนหรือในขณะที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่เข้ากันได้อื่น ๆ เท่านั้น
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น
เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม และตามความเหมาะสม ด้วยความรู้หรือความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลควรมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น ควรมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมจากการสูญหายหรือการโจรกรรม ตลอดจนการเข้าถึง เปิดเผย คัดลอก ใช้หรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
เราจะจัดเตรียมข้อมูลให้กับลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองและดูแลรักษา

พวกเราคือใคร
บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ [https://www.domnickhunterrl.com] ซึ่งต่อไปนี้คือพวกเรา/เรา

คำจำกัดความ
ข้อมูลส่วนบุคคล – ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลที่ระบุหรือระบุตัวได้
การประมวลผลข้อมูล – การดำเนินการหรือชุดของการดำเนินการใดๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูล – บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ควบคุมข้อมูล - บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล – บริษัท โปรเฟสชั่นนอล คอร์ปอร์เรท เซอร์วิส จำกัด
เจ้าของข้อมูล - บุคคลธรรมดาที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เด็ก - บุคคลธรรมดาอายุต่ำกว่า 16 ปี

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดและทำไมเราจึงรวบรวม
1. แบบฟอร์ม: เมื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกขอให้ป้อนชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประเทศ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน หรือรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คุณมีประสบการณ์ ข้อมูลนี้ถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เราได้อธิบายไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในการประมวลผลธุรกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์ของเรา หรือสำหรับความต้องการด้านการบริหารและการบัญชีที่เราอาจต้องจัดหาให้กับรัฐบาล เราไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิต การประมวลผลบัตรเครดิตได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินของเรา
เมื่อคุณส่งคำถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เราจะรวบรวมเฉพาะชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หัวข้อคำถาม และข้อความของคุณถึงเราเท่านั้น เพื่อให้เราสามารถโต้ตอบและตอบคำถามหรือข้อกังวลของคุณได้
2. Google Analytics:

เราใช้ Google Analytics เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมไซต์นี้ Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับใหม่ Google ได้รวมการแก้ไขการประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่เรารวบรวมจะได้รับการประมวลผลโดยไม่เปิดเผยตัวตนและ "การแบ่งปันข้อมูล" จะถูกปิดใช้งาน เราไม่ใช้บริการอื่นๆ ของ Google ร่วมกับคุกกี้ Google Analytics
3. ระบุแหล่งที่มาอื่นๆ:

นโยบายคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหา เพื่อมอบคุณสมบัติโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าชมของเรา เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณกับโซเชียลมีเดียของเรา และพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ที่อาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณมอบให้พวกเขาหรือที่พวกเขาได้รวบรวมจากการใช้บริการของคุณ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถใช้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายระบุว่าเราสามารถจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณได้หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นๆ ทั้งหมด เราต้องได้รับอนุญาตจากคุณ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ คุกกี้บางตัวถูกวางโดยบริการของบุคคลที่สามที่ปรากฏบนหน้าเว็บของเรา คุณสามารถเปลี่ยนหรือเพิกถอนความยินยอมจากประกาศเกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา

เนื้อหาที่ฝังตัว
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจรวมถึงเนื้อหาที่ฝังอยู่ (เช่น วิดีโอ รูปภาพ บทความ ฯลฯ) เนื้อหาที่ฝังจากเว็บไซต์อื่นมีลักษณะเหมือนกับว่าผู้เยี่ยมชมได้เยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ใช้คุกกี้ ฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม และตรวจสอบการโต้ตอบของคุณกับเนื้อหาที่ฝังตัวนั้น รวมถึงการติดตามการโต้ตอบของคุณกับเนื้อหาที่ฝังไว้ หากคุณมีบัญชีและลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์นั้น
เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน
หากคุณกรอกแบบฟอร์มการติดต่อของเรา เนื้อหาและข้อมูลเมตาจะถูกเก็บไว้อย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้เราสามารถรับรู้และอนุมัติการสื่อสารติดตามผลใดๆ กับคุณ เรายังจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบคำถามหรือข้อกังวลของคุณและเพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่คุณต้องการ เฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขข้อมูลนั้นได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล (คุณ)
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ร้องขอการเข้าถึงและรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเขาหรือเธอ
ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องดำเนินการตามคำขอโดยไม่ชักช้า แต่จะต้องไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอดังกล่าว


ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถปฏิเสธคำขอได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล และการเข้าถึงและการได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอจากผู้ควบคุมข้อมูล ให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งไม่สามารถระบุเจ้าของข้อมูลได้ โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้:
1. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
2. เจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอมซึ่งการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขึ้นอยู่กับ และในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลไม่มีเหตุทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยดังกล่าว
3. เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมภายใต้ข้อยกเว้นตามข้อกำหนดความยินยอมตามมาตรา 26 (4) (5)) และผู้ควบคุมข้อมูลไม่สามารถพิสูจน์ข้อยกเว้นของการยกเว้นดังกล่าวได้ (ที่กล่าวถึงข้างต้น)
4. ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายนี้
คุณสามารถส่งคำขอเพื่อลบได้ตลอดเวลาที่: dpo@dhrlt.com

ความปลอดภัย
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สูญหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด เข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายอย่างไม่เหมาะสม หากคุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตแก่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลจะถูกประมวลผลโดย[ชื่อผู้ให้บริการชำระเงิน] ผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินของเรา พวกเขาเข้ารหัสข้อมูลของคุณโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) และจัดเก็บด้วยการเข้ารหัส AES-256 แม้ว่าจะไม่มีวิธีใดในการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% แต่ก็ปฏิบัติตามข้อกำหนด PCI-DSS ทั้งหมดและใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ ดังนั้นโปรดตรวจสอบบ่อยๆ การเปลี่ยนแปลงและการชี้แจงจะมีผลทันทีที่โพสต์บนเว็บไซต์ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบที่นี่ว่าได้รับการปรับปรุงแล้ว เพื่อให้คุณทราบว่าข้อมูลใดที่เรารวบรวม เราใช้ข้อมูลอย่างไร และภายใต้สถานการณ์ใด หากมีเราใช้และ/หรือเปิดเผยมัน.

ความยินยอมของคุณ
การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้เราติดตามการเยี่ยมชมของคุณโดยไม่ระบุชื่อ เราไม่มีรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณในขณะนี้ หากคุณไม่ต้องการถูกติดตามโดยไม่ระบุตัวตน เพียงแค่ปิดเบราว์เซอร์ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์อื่น

ข้อมูลติดต่อ
หากคุณมีคำถาม คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: mktg@dhrlt.com หรือเยี่ยมชมเราได้ที่ 99/1-3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือโทรหาเราที่ 02 678 2224
หน้านี้ได้รับการอัปเดตเมื่อ 1 มิภุนายน 2022