การใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกต้นทุนและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดแต่ ละชุดที่ใช้งานร่วมกันจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึกหรอของอุปกรณ์ประกอบต่างๆและขาดการบำรุงรักษาที่ดีดังนั้นผู้ใช้งานควรเก็บข้อมูลและตรวจสอบย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและหาแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

       ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ เป็นตัวแปรที่สำคัญมากต่อการใช้พลังงานในระบบอากาศอัดเนื่องจากเครื่องอัดอากาศมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทำให้เกิดการสึกหรอตลอดเวลา และเมื่อมีอายุการใช้งานนาน อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากประสิทธิภาพที่ต่ำลงได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับเครื่องอัดอากาศชุดใหม่ เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ ประสิทธิภาพของตัวเครื่องที่ต่ำลง และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

 


 

       โดยทั่วไปแล้วโรงงานส่วนมาก มักจะเข้าใจผิดว่า การผลิตความดันอากาศอัดที่ความดันสูงๆ แล้ว ให้เครื่องหยุดพักในลักษณะแบบไร้ภาระ (Unload) จะทำให้เครื่องอัดอากาศได้หยุดพัก และทำให้เครื่องอัด อากาศใช้พลังงานน้อยลง ในความเป็นจริงแล้วการตั้งความดันผลิตสูงๆ มีผลต่อการใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศ การลด ความดันผลิต 13 kPa สามารถลดการใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศลง 1%

       ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dindorf, 2012 [16] พบว่า การลดความดันสุดท้ายลง 0.1 MPa จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของเครื่องอัด อากาศลง 15% หรือ ทุก 50 kPa ของความดันที่ลดลง จะลดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศลง 3%

 


 

       การรั่วไหลของอากาศอัดนับว่าเป็นแหล่งก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานที่สำคัญในระบบอัด อากาศ บางครั้งการสูญเสียจากการรั่วไหลอาจสูงถึง 20-50% ของปริมาณอากาศอัดที่ผลิตได้ นอกจากนี้ การรั่วไหลของอากาศอัดยังเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วย เช่น แรงดันตกคร่อมในระบบ ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้งานอากาศอัดลดลง เพิ่มค่าบำรุงรักษา และก่อให้เกิด ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต เป็นต้น
 


 

       ดังนั้น จึงควรตรวจสอบประสิทธิภาพจริงของเครื่องอัดอากาศอยู่สม่ำเสมอ เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการเปลี่ยนไปใช้เครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถประเมินผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่อปี

 

--------------------------------

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Domnick hunter-RL

Youtube : domnick hunter-RL

www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิกเลย