domnick hunter-RL (Thailand) Co., Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบกรองลมอัดที่ให้คุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน บริสุทธิ์ และแยกแยะสิ่งปนเปื้อนได้ดีที่สุด
จากประสบการณ์และความชำนาญมากกว่า 20 ปีในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาด ด้วยการบำบัดลมอัดและก๊าซโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาที่บริษัทพัฒนาขึ้น บริษัทยินดีบริการท่านด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาธารณูปโภค (Utility) ลมอัด และก๊าซ ที่จะทำให้การสูญเสียแรงดันลมอัดต่ำที่สุดตามมาตรฐาน ISO
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2536 ในนามบริษัท รีเจี้ยนลิงค์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลมอัดและ Dryers (Desiccant & Refrigeration)ของบริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์ ประเทศอังกฤษ (ปัจจุบันคือ ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน)

ในปี 2541 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการตอกย้ำพันธะสัญญาทางธุรกิจกับดอมนิค ฮันเตอร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลมอัดและระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีสาขาอยู่ใน 24 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบัน บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/1-3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 มีพื้นที่ทำงาน 4,000 ตารางเมตร และมีสาขาตามภูมิภาค 3 แห่งทั่วประเทศ

ทำไมต้องเลือกเรา

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงคุณภาพเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น และมีระบบการควบคุมคุณภาพ องค์กรต้องทำให้มาตรฐานที่มีอยู่สูงขึ้น เพราะความต้องการของลูกค้ามีสูงขึ้น มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับ คุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดล้วนจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินงานอย่างครบถ้วน

การบริการซ่อมบำรุงที่รวดเร็วภายใน 48 ชั่วโมง

จากความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก พร้อมด้วย การบริการซ่อมบำรุงที่รวดเร็วภายใน 48ชั่วโมง หลังจากเกิดปัญหา ตอบสนองลูกค้าด้วยจิตใจที่รักการให้บริการ และการตอบสนองที่รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด

ให้การบริการลูกค้าจำนวนมากกว่า 1,000 รายในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ

ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จากความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก พร้อมด้วยการเติบโตจนมียอดขายเกือบ 300 ล้านบาท ในปี2556 และให้การบริการลูกค้าจำนวนมากกว่า 1,000 รายในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001/14001

(domnick hunter-RL Public Limited.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 เป็นผู้นำาใน อุตสาหกรรมระบบลมอัด (compressed air) ที่มีบริษัทร่วมทุนในระดับ นานาชาติครอบคลุมถึง24 ประเทศทั่วโลก และเป็นบริษัทผู้ผลิตไส้กรอง หรือฟิลเตอร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001/14001เป็นรายแรกของโลกด้านการผลิตไส้กรองลม (air filter)จึงได้ รับความไว้วางใจ และเชื่อถือในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการลมที่มี คุณภาพสูง

วิสัยทัศน์


พวกเรา, ดอมนิคฮันเตอร์, ขอประกาศความเป็นไปได้ของการ เป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวพวก
เรามีพันธะสัญญาของการเป็นผู้นำด้านสินค้าอุตสาหกรรมและการบริการชั้นเลิศแบบครบวงจร เพื่อนำพาดอมนิคฮันเตอร์ และ ประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พันธกิจ


บริษัท มีพันธกิจ 4 ข้อซึ่งเป็นพันธะสัญญาว่าเราจะส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าและการบริการของเรา

1. เราจะหาสินค้าชั้นเลิศที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดต้นทุนให้ลูกค้า
2. เราจะพัฒนาโปรแกรมทางการขายและการตลาดที่สร้างสรรค์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. เราจะรักษาระดับคุณภาพระดับสูงของการบริการหลังการขายที่มีมาช้านาน
4. เราจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้การฝึกอบรมบุคลากรให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด พร้อมระบบสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุด

รางวัลและใบรับรองมาตรฐาน