เจ้าหน้าที่วิศวกรการตลาด

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่วิศวกรการตลาด

ความรับผิดชอบ

·         ดูแลตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า-บริการ ของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซ เช่น Line OA, Facebook เป็นต้น

·         ประสานงานงานกับทีมขาย และทีมวิศวกร เพื่อนำข้อมูลด้านเทคนิคของสินค้า-บริการมาวางแผนการทำตลาด

·         ดูแลให้คำปรึกษา หรือความช่วยเหลือเบื้องต้นทางด้านเทคนิค แก่ลูกค้าที่ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์

·         ดูแล และประสานงานกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาอย่างใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจและรวบรวมความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

·         ดูแล วางแผนทำข้อมูลสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บริษัท

·         ประสานงานกับทีม และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการทำงานการตลาด


คุณสมบัติ

·         ประเภทงาน: งานประจำ

·         จำนวน 1 ตำแหน่ง

·         เพศชาย

·         สัญชาติไทย

·         อายุ: 25-40 ปี

·         เงินเดือน: ตามโครงสร้าง

วุฒิการศึกษา

·         ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม / อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า / อุตสาหการ/ เครื่องกล / วิทยาศาสตร์

·         มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในการขายผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคอุตสาหกรรม (Compressed air treatment, Air Filter, Air Dryer, Gas Generators)

·         มีประสบการณ์การทำงานด้าน Pre-Sales, Project sales

·         มีประสบการณ์ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลในการทำประชาสัมพันธ์ (Facebook, Line OA, YouTube, ฯลฯ )

·         มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี - Outlook, Excel, Word, PowerPoint

·         มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

·         มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

·         ต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียน

·         มีใบขับขี่

สวัสดิการ

·         ประกันสังคม

·         กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

·         ประกันสุขภาพกลุ่ม

·         ลากิจพิเศษ

·         Incentive พิเศษรายเดือน

·         โบนัส และปรับเงินประจำปี

·         ท่องเที่ยวต่างประเทศ(กรณียอดขายได้ตามเป้า)


วิธีการสมัคร

สมัครผ่านอีเมล: dararat@dhrlt.com

ติดต่อ: คุณดารารัตน์ นนท์พละ (ฝ่ายบุคคล)

โทรศัพท์: 02-678 2224 ต่อ 200

บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99/1-3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-678 2224    แฟกซ์: 02-678 2229