Marketing Executive & Business Development

รายละเอียดงาน

หัวใจของเรา คือการให้บริการ ที่ใจกลางของการให้บริการ คือ “คน” ของเรา
ที่นี่ domnick hunter-RL เราดูแลลูกค้าดั่งบุคคลสำคัญ และเราดูแลคนของเราเหมือนญาติพี่น้อง
 
เกือบ 3 ทศวรรษ แห่งความตั้งใจความพยายามในการสร้าง และรักษาพันธกิจที่สำคัญ คือ การส่งมอบสินค้า ที่มีคุณภาพสูง และการบริการอย่างมืออาชีพที่พึ่งพิงได้ และรับผิดชอบทำให้เราได้เป็นหนึ่งขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับ จากบริษัทชั้นนำนับพันแห่งที่ได้เลือก และไว้วางใจเราให้ดูแลระบบลม ระบบน้ำ และ การจัดการของเหลวในโรงงาน และสายการผลิตทั่วประเทศไทย และในประเทศใกล้เคียง
 
หาก “คุณ” ต้องการมีชีวิตที่ดี มีสังคมที่ดี และ มีเป้าหมายที่มีคุณค่า และกล้าที่จะทำความฝันเหล่านี้ ให้เป็นจริง เรารอคุณอยู่....

 

ลักษณะงาน:

 ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดทั้ง online & offline
 ดูแลลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่านช่องทาง online ของบริษัท
 ประสานงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า บริการ กับทีม Sales, Engineer เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมา ซัพพอร์ตลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา เปรียบเหมือนเป็นเซลล์ที่ดูแลลูกค้าสามารถตอบคำถามลูกค้าที่ติดต่อ เข้ามาหาเราโดยตรงได้ ประเมินโอกาสทางการตลาด และสร้างโอกาสในการขายจากฐานลูกค้าของ บริษัท และลูกค้าที่ติดต่อมาทาง online ได้ 
 ทำการตลาดด้วยคอนเทนท์ ภาพ บทความ วีดีโอผ่านสื่อ Social Media
 ดูแลจัดการกิจกรรม และดูแลฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์รวมถึงข้อร้องเรียนของลูกค้า
 ประเมินโอกาสทางการตลาดและการรวบรวมข่าวกรองตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับลูกค้าและคู่แข่ง
 สร้างโอกาสในการขายสำหรับการขายที่เป็นไปได้
 ติดตามกิจกรรมการขาย และพัฒนาแนวทางการตรวจสอบประสิทธิภาพและการพัฒนาแคมเปญ
 ประสานงานด้านข้อมูลของสินค้ากับทีมเซลล์ และทีมเทคนิค เพื่อตอบความต้องการของลูกค้า

 สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มเป้าหมายได้


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ:

 เพศชาย-หญิง
 อายุ 30-35 ปี
 มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม และทำงานด้านการตลาด
 วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ
 มีความรับผิดชอบสูง ตรงเวลา และรักษาคำพูด
 รักความท้าทาย แสวงหาโอกาส และเป็นนักสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อองค์กร
 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการทำ online และ social media 
 มีพื้นฐานการทำคอนเทนท์ ภาพ บทความ วีดีโอ
 มีทักษะการนำเสนอที่ดี
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการแก้ปัญหา
 มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ เช่น MS Excel และ PowerPoint ได้
 สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

 

สนใจกรุณา ติดต่อฝ่ายบุคคล
คุณดารารัตน์ นนท์พละ
Tel: 0-2678-2224#200
Email: dararat@dhrlt.com