การจัดอบรม In-HouseTraining เกี่ยวกับระบบอากาศอัด, การปรับปรุงคุณภาพของอากาศอัด รวมถึงกลุ่มสินค้าของบริษัทดอมนิคฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด