ในอุตสาหกรรมการผลิตยา และเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับชีวิตของคน ในกระบวนการผลิตจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย และสารปนเปื้อนมากขึ้น และหนึ่งสิ่งปนเปื้อนที่เป็นตัวอันตรายต่อกระบวนการผลิตก็คือ “น้ำมัน, ไอน้ำมัน หรือ ละอองน้ำมัน” ซึ่งเกิดมาจากปั๊มลมที่ใช้อยู่มักจะพบปริมาณน้ำมัน, ไอน้ำมัน และละอองน้ำมันหลุดไปในระบลมอัดจำนวนมากก่อให้เกิดมลพิษ (toxic) กับผลิตภัณฑ์ และทำให้ไม่สามารถผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา หรือ อย.ได้
...
นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่อุตสาหกรรมการผลิตยา และเครื่องสำอางจำเป็นต้องเลือกใช้ปั๊มลมแบบปราศจากน้ำมันหรือปั๊มลมออยล์ฟรี (Oil Free Air compressor)
แล้วทำไม New ULTIMA Oil Free Screw Air Compressor จึงเหมาะกับการผลิตยา และเครื่องสำอาง?
เพราะเป็นปั๊มลมแบบ Single Stage Oil Free (with Water Injected Technology) มีหลักการทำงานแบบเดียวกับปั๊มลมแบบ Oil Flooded แต่ใช้น้ำหล่อลื่นแทนน้ำมัน รวมถึงใช้น้ำเป็นตัวกลางดึงความร้อนออกจากห้องอัดอากาศ และถ่ายเทออกภายนอกโดยชุด Cooler และน้ำยังทำหน้าที่เป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เกิด Back pressure ขณะที่ตัว Screw กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการอัดอากาศอีกด้วย ผลลัพธ์ที่ได้จึง
1. ผลิตลมอัดได้มาตรฐานตาม ISO8573-1 Class “0” และปราศจากซิลิโคนไม่มีความเสี่ยงที่น้ำมันจะปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างแน่นอน
2. ลมอัดที่ได้สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากน้ำมันและสิ่งสกปรก
3. อุณหภูมิของลมอัดในห้องต่ำกว่าแบบ Dry screw ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และลดการเกิดอัคคีภัย
4. ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นปลอดไอน้ำมัน 100%
5. ประหยัดพลังงานมากกว่า
6. มีระบบกรองน้ำแบบ Reverse osmosis ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่าน้ำบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพสูงมีส่วนช่วยในการหล่อลื่นและทำให้เครื่องอัดอากาศมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
...
การเลือกใช้ปั๊มลม Gardner Denver แบบปราศจากน้ำมันช่วยเพิ่มความมั่นใจในประสิทธิภาพการผลิตมากยิ่งขึ้น ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตยา และเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดี.