จบไปแล้วอย่างประทับใจ กับการอบรม การประชุมวิชาการ กิจกรรมสร้างเครือข่าย และการพบปะคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียน การทดสอบความรู้ งานวิจัยทางด้านวิศวกรรม เครือข่ายวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม "WM2E" งานอบรมทางเทคนิคที่มีความหลากหลายของหลักสูตร ในงาน "WM2E-2017" และถือเป็นจุดนัดพบสำหรับการเรียนรู้และจุดนัดพบทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม

          โดยภายในงาน บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีส่วนร่วมในงาน WM2E-2017 ด้วย เพื่อให้ความรู้ในด้านระบบจัดการอากาศ ก๊าซ และน้ำ เช่น ระบบกรองน้ำแบบรีเวิร์ส ออสโมซิส(RO)ที่ใช้ใส้กรองเมมเบรนแบบครอสโฟลว์ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม, การกรองน้ำด้วย UV ที่ทำลายเชื้อโรคในน้ำ โดยปราศจากสารเคมี เป็นต้น

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด
          www.domnickhunterrl.com
          Line : @domnickhunterrl
          เบอร์โทร 02 678 2224