การจัดอบรม In-HouseTraining 
Understand Compressed Air System for Pharmaceutical Application
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13:30-17.30 น. ณ  Siam Bheasach Co.,Ltd. 
บรรยายโดย : ธำรงฤทธิ์ วารรัตน์