การจัดอบรม In-HouseTraining
เรื่อง “ระบบอากาศอัด, การปรับปรุงคุณภาพของอากาศอัด รวมถึงกลุ่มสินค้าของ
บริษัทดอมนิคฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค (TTC)
บรรยายโดย : ปณิธิ วารรัตน์ , วีรชัย ไพศาลศุภนิมิตร และ วุฒิชัย รัตนนรชัย