การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ 
Ideas and Practical solution for water disinfection in the Food & Beverage Industry
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  ห้องประชุม domnick hunter-RL (Thailand) Co.,Ltd. 
บรรยายโดย : Poorma Rajendran,  Renupreet Kaur,  Preecha Peerasuwan,  Nattee Chaisrisut