บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการ domnick hunter ปันน้ำใจสู่เยาวชน” คุณจักรพันธ์ ธนานาถ กรรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมทำกิจกรรม CSR ในโครงการ “ domnick hunter ปันน้ำใจสู่เยาวชน” ณ โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์เจริญสุข ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ...กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ร่วมใจกันทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ นอกจากนั้นยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างความสุขระหว่างรับประทานอาหาร งานนี้ได้ทั้งรอยยิ้มของผู้ให้ และความอิ่มหนำสำราญของผู้รับ คือน้องๆ โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข และเด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์เจริญสุขเป็นอย่างมาก