งานออกบูธ The Grand Metalex 2016
วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559 ณ ไบเทค บางนา Hall 105 Booth 5B41