เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างระดับพรีเมี่ยม (Premium Tools)

เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง คือส่วนประกอบสำคัญต่อการผลิตประกอบขึ้นรูปเครื่องมือเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การเลือก อุปกรณ์ช่างระดับพรีเมี่ยม จึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก

สแน๊ป-ออน (Snap-on) คือผู้ช่วยที่วิศวกรระดับมืออาชีพ และช่างมากประสบการณ์มักนึกถึงเป็นอันดับแรก ๆ เสมอเมื่อคิดถึง เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างระดับพรีเมี่ยม เพราะนอกจากมีคุณภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือช่างที่มีความสำคัญที่สุดต่ออุตสาหกรรมในทุก ๆ รูปแบบอีกด้วย
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ สแน๊ป-ออน (Snap-on) ก้าวมาเป็นผู้นำด้าน เครื่องมือช่างระดับไฮเอนด์ นั้นก็คือประสบการณ์ที่ยาวนานมากว่า 90 ปี มีความพร้อมในการให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือช่างที่ถูกพัฒนาคุณภาพด้วยนวัตกรรและเทคโนโลยีสมัยใหม่จนมีประสิทธิภาพในการทำงานในระดับดีเลิศ และทาง สแน๊ป-ออน (Snap-on) ยังออกแบบเครื่องมือให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับการใช้งานด้านงานช่างและวิศวกร โดยทางผู้ผลิตได้ให้ความใส่ใจอย่างพิถีพิถันในทุก ๆ ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ การประกอบผลิตเครื่องมือ และทดสอบว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ในทุก ๆ ชิ้นงาน ทำให้ทุก ๆ ชิ้นงานกลายเป็น พรีเมี่ยมทูลส์ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด และด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง ของ สแน๊ป-ออนเหมาะสมกับงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง งานที่ต้องการ ความปลอดภัยจากการเกิดประกายไฟ เพราะอยู่ใกล้กับแหล่งเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย หรือ ใช้ในการทำงานในที่สูง ที่ผู้ทำงานจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ด้วยความหลากหลายเช่นนี้จึงทำให้ อุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปของแต่ละอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
ด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างระดับพรีเมี่ยม คุณภาพสูงเช่นนี้จึงทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานของมืออาชีพที่หลากหลายอย่างอุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ การทำงานของแท่นขุดเจาะน้ำมัน ปิโตรเคมี ท่าอากาศยาน และงานคมนาคมขนส่งอย่างรถไฟ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะสามารถช่วยแก้ปัญหาจากการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากภายใต้แบรนด์สแน๊ป-ออน (Snap-on) แล้ว ยังมีจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง ที่ใช้แบรนด์ว่า บลู-พอยท์ (Blue-Point) และ วิลเลียมส์ (Willlams Tools) ที่เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานของสินค้าในทุก ๆ ชิ้นอีกด้วย
ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) คือบริษัทตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือช่างระดับไฮเอนด์ นี้อย่างเป็นทางการ ที่บริษัทมีความพร้อมที่จะคำแนะนำและบริการปรึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า เพื่อให้ทุก ๆ คนที่นำไปใช้งานสามารถใช้งานด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับอุตสาหกรรมทุก ๆ ประเภท


รางวัลและใบรับรองมาตรฐาน