เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน

อากาศที่อยู่รอบตัวของเรานั้นเต็มไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งหนึ่งในก๊าซสำคัญที่มีอยู่ในอากาศนั้นก็คือ ก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen gas) นั่นเอง เพราะปริมาณของก๊าซไนโตรเจนในอากาศนั้นถือเป็นก๊าซที่มีปริมาณมากที่สุดในอากาศรอบตัว เพราะมีปริมาณมากกว่า 78% และด้วยเทคโนโลยี ระบบผลิตก๊าซคุณภาพสูง ที่สามารถแยกความบริสุทธิ์ของก๊าซได้ ทำให้ก๊าซชนิดนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะงานทางด้านอุตสาหกรรมก็ได้มีการนำก๊าซนี้ไปใช้ทั้งเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ระหว่างอากาศ และโลหะซึ่งจะทำให้เป็นสนิมนั่นเอง ดังนั้นจึงมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมโลหะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก หรืออะลูมิเนียม รวมทั้งอุตสาหกรรมที่มีการใช้โลหะเป็นส่วนประกอบอย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ง่ายต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอย่าง ปิโตรเคมี เป็นต้น


นอกจากนี้ก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen gas) ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในการถนอมอาหาร สามารถรักษาคุณภาพของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการได้อย่างยาวนาน ดังนั้นการทำไนโตรเจนก๊าซมาใช้ในกระบวนการบรรจุจะเป็นการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดี


ในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารได้มีการนำ เครื่องผลิตก๊าซสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

มาใช้ในกระบวนการบรรจุแบบ Gas – Flushing ซึ่งกระบวนการจะบรรจุก๊าซลงไปในบรรจุภัณฑ์ด้วยอาจเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไนโตรเจนก็ได้ ก๊าซที่นำเข้ามาในกระบวนการนั้นจะถูกใช้เพื่อแทนที่อากาศที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ เป็นการขขัดขวางไม่ให้ก๊าซออกซิเจนในอากาศสามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั้น (Oxidation) กับอาหารได้ ซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวนับเป็นต้นเหตุที่ทำให้อาหารเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีของอาหาร หรือกลิ่นหืนของอาหาร ยิ่งเป็นอาหารที่มีไขมันในปริมาณมาก ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากผักหรือผลไม้สดก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ได้ง่ายมากขึ้น การนำก๊าซมาใช้จึงจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ของงการนำก๊าซไนโตรเจนมาใช้มีดังต่อไปนี้

  • การเพิ่มอายุการเก็บรักษา การใช้ Gas – Flushing ในการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจะช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของอาหารให้ยาวนานขึ้นได้ โดยเฉพาะป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ระหว่างไขมันในอาหารกับออกซิเจนในอากาศส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน การเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น และรสของอาหาร แต่ด้วยวิธีการบรรจุแบบ Gas – Flushing นั้นสามารถป้องกันไม่ให้ก๊าซออกซิเจนสามารถสัมผัสกับอาหารได้จึงสามารถลด และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยลดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) ในอดีตนั้นวิธีการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) จะใช้วิธีการเติมวัตถุเจือปนอาหารลงไปในผลิตภัณฑ์ อย่างในกรณีของอาหารที่มีองค์ประกอบของไขมันปริมาณมาก ๆ อย่างอาหารทอดก็จะใช้วัตถุเจือปนอาหาร BHT หรือ BHA ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) มาใช้ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) แต่เมื่อนำ เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator) มาใช้ทดแทนก็จะเป็นการช่วยลดการใช้วัตถุเจือปนอาหารเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี โดยที่คุณภาพของอาหารที่เสียสภาพจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจะถูกป้องกันเอาไว้อย่างเหมาะสม
  • การป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์อาหาร การบรรจุอาหารในบรรจุภัณฑ์นั้นหากไม่มีการปกป้องด้วยก๊าซอย่างเหมาะสมแล้วก็ย่อมเสี่ยงที่อาหารเหล่านั้นจะเกิดการแตกหักในระหว่างการขนส่ง หรือในขณะที่ถูกจัดวางในร้านค้าได้ง่าย แต่ด้วยการบรรจุที่นำ เครื่องผลิตก๊าซ มาช่วยที่ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์มีลักษณะโป่งพองคล้ายหมอน ก็จะช่วยป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์อาหารอย่างแผ่นมันฝรั่งทอดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดูเด่นสะดุดตามากขึ้นเมื่อวางอยู่ในร้านค้าอีกด้วย

อย่างไรก็ดีการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์อาหารยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ในสภาวะการเก็บรักษาเพิ่มเติมด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ แสง ความชื้น ประเภท หรือสถานะของเชื้อจุลินทรีย์ (Microbiological State) ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนจำเป็นต่อการเลือกชนิดของก๊าซ ความเข้มข้นของก๊าซ และเครื่องมือบรรจุอาหารที่นำมาใช้งานอีกด้วย

ปัจจุบัน ระบบเครื่องผลิตก๊าซคุณภาพสูง กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งประเด็นเรื่องความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้งาน ยิ่งเป็นการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไนโตรเจนในปริมาณมาก ๆ ก็ยิ่งมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้ไนโตรเจนเหลวที่นิยมใช้ใน ระบบก๊าซที่ใช้ในห้องแลป เพราะใช้ในปริมาณที่น้อย แต่ต้องเสียทั้งค่าก๊าซและค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่มักผันแปรตามราคาน้ำมันอีกด้วย

การเลือก เครื่องผลิตก๊าซสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เหมาะกับการใช้งานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เหมาะกับงานที่ใช้ในโรงงาน ควบคุมได้ง่าย การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก โดยการผลิตก๊าซใช้เองนั้นมีต้นทุนที่ถูกกว่าการใช้ไนโตรเจนเหลวมาก ในระยะยาวจึงมีโอกาสสร้างผลกำไรได้มากกว่า

ในประเทศไทยเองนั้นมีโรงงานที่ส่งไนโตรเจนเหลวไปยังบริษัทต่าง ๆ อยู่ 3 – 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งอาจกำหนดราคาไม่เท่ากัน ขึ้นกับคุณภาพของก๊าซ ดังนั้นด้วยประสบการณ์ของ domnick hunter-RL ที่มีประสบการณ์กว่า 26 ปี จึงเล็งเห็นความสำคัญของ เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เป็นอย่างดี จึงได้อบรมทีมงานเพื่อให้พร้อมบริการอย่างใส่ใจ และผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การติดตั้งใช้งาน และบริการหลังการขายอย่างชำนาญและจริงใจ เพื่อให้ลูกค้ามีเชื่อมั่นในทั้งด้านคุณภาพของสินค้า และความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน.

ซ่อนเนื้อหา...

อ่านเพิ่มเติมรางวัลและใบรับรองมาตรฐาน