-->

เครื่องทำลมแห้ง (CLEAN DRY AIR SYSTEM )

เครื่องทำลมแห้ง (CLEAN DRY AIR SYSTEM )


เครื่องทำลมแห้งในระบบอัดอากาศ

Category: ระบบบำบัดลมอัด Tags: ระบบบำบัดลมอัด

Downloads

* กรุณา Login เพื่อดาวน์โหลด

เครื่องทำลมแห้งในระบบอัดอากาศ ได้มาตรฐานเทคโนโลยีประหยัดพลังงานทำให้ได้อากาศอัดที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน ISO8573-1 สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อุณหภูมิ -40°C /  -70°C PDP

รางวัลและใบรับรองมาตรฐาน