img

เครื่องกรองกำจัดไอน้ำมัน (OIL VAPOUR REMOVAL FILTER)


เครื่องกรองกำจัดไอน้ำมัน ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดไอน้ำมัน ละอองน้ำมัน และน้ำมันออกจากระบบลมอัด

Category: ระบบบำบัดลมอัด Tags: กรองไอน้ำมัน,ระบบบำบัดลมอัด

Downloads

* กรุณา Login เพื่อดาวน์โหลด

เครื่องกรองกำจัดไอระเหยน้ำมัน (OIL VAPOUR REMOVAL FILTER) ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดไอน้ำมัน การกำจัดไอน้ำมันออกจากอากาศอัดเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอากาศที่จำเป็นต่อการใช้งานที่สำคัญหลายอย่างในอุตสาหกรรมเช่น ยาเวชภัณฑ์, เคมีภัณฑ์, อิเล็กทรอนิกส์ และ อาหารและเครื่องดื่ม 
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการขจัดไอน้ำมัน คือ การใช้เม็ดสารคาร์บอนในการดูดซับไอระเหยจากน้ำมัน ละอองน้ำมัน และน้ำมันออกจากระบบลมอัด. 

คุณสมบัติ
  • เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่ม และยา
  • ติดตั้งเพื่อดูดซับไอน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐานอากาศอัด
  • เหมาะสำหรับใช้กับปั๊มลมแบบ oil lubricated และ oil-free
  • ผ่านการทดสอบคุณภาพอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO8573-5 โดย Lloyds Register
  • ได้รับการอนุมัติจาก FDA ตามมาตรฐาน 21 & EC1935
  • มีเทคนิคเฉพาะในการเติมเม็ดสารดูดซับ
  • สะดวกต่อการบำรุงรักษา

รางวัลและใบรับรองมาตรฐาน