ฟิลเตอร์กรองอากาศอัด

ฟิลเตอร์กรองอากาศอัด


เป็นอุปกรณ์เบี้องต้นสำหรับระบบอากาศอัดที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย นำมาติดเข้าไปในระบบอากาศอัด วัตถุประสงค์ก็เพื่อดักจับสิ่งสกปรกหรือสิ่งเจือปนต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศที่จะนําไปใช้งาน

Category ระบบบำบัดลมอัด
Tags ฟิลเตอร์กรองอากาศอัด,ฟิลเตอร์กรองลมอัด,ฟิลเตอร์ลม,ระบบกรองอากาศอัด,กรองลมอัด,ไส้กรองลมอัด,กรองสิ่งปนเปื้อน,กรองฝุ่นในอากาศ,กรองน้ำในอากาศ,กรองน้ำมันในอากาศ,Air Filter,Compressed air filter,Coalescing filter,removal of Solid Particle,removal of Liquid Water,removal of Oil Aerosol & Oil Vapour,Element Filter,

Downloads

* กรุณา Login เพื่อดาวน์โหลด

ฟิลเตอร์กรองอากาศอัด เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับระบบลมอัด ไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นทาง (Main Line) หรือที่ปลายทาง (Point of Use) ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการติดตั้งฟิลเตอร์ก็คือ การดักจับสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ประกอบด้วย ฝุ่น (Solid Particle) น้ำ (Liquid Water) และน้ำมัน (Oil Aerosol & Oil Vapour) ให้ออกจากระบบลมอัด.
ฟิลเตอร์กรองอากาศอัดที่ดีนั้น นอกจากจะต้องมีความสามารถดักจับสิ่งปนเปื้อนต่างๆได้ ไม่น้อยกว่า 99.999% จะต้องไม่ก่อให้เกิด ΔP(Delta P) หรือ Pressure Drop จนทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ หรือทำให้ปั๊มลมต้องทำงานมากกว่าที่จำเป็น

คุณสมบัติ
  • ตัวฟิลเตอร์ (Housing) เคลือบด้วยเทคโนโลยีพิเศษ Alcrom Treatment ซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย ง่ายต่อการเปลี่ยนไส้กรอง และบำรุงรักษา
  • ปลอดภัยขณะเปลี่ยนไส้กรอง ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับตัวไส้กรอง
  • สามารถใช้งานร่วมกับสินค้ารุ่นเก่าได้
ประสิทธิภาพ
  • ด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ทำให้คุณภาพลมที่ผ่านการกรอง ได้ตามมาตรฐานสากล เพิ่มประสอทธิภาพการควบคุมการปฏิบัติงาน และประหยัดพลังงาน
  • ออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาที่รวดเร็ว และง่ายขึ้น ลดการหยุดทำงาน เพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และช่วยลดต้นทุนการผลิต
  • เป็นระบบเดียวที่มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก Third-Party เพิ่มประสิทธิภาพการกรองฝุ่น น้ำ น้ำมัน ตามมาตรฐาน ISO8573-1 ทำให้มั่นใจกับคุณภาพของอากาศได้อย่างเต็มที่