เครื่องทำลมแห้ง (COMPRESSED AIR DRYER)

เครื่องทำลมแห้ง (COMPRESSED AIR DRYER)


PNEUDRI MXLE เครื่องทำลมแห้งแบบโมดูล่าร์ ประหยัดพลังงานให้ค่า dew point -70° C และ -40° C ด้วยอัตราการไหลสูงถึง 2040 m³ / ชม. ที่ 7 barg

Category ระบบบำบัดลมอัด
Tags เครื่องทำลมแห้ง,เครื่องทำลมแห้งแบบโมดูล่าร์,เครื่องกรองความชื้นในระบบอัด,เครื่องกรองความชื้น,กรองความชื้น,เครื่องทำลมแห้งระบบสุญญากาศ,กรองความชื้นระบบสุญญากาศ,Air Dryer,Compressed air dryer,Desiccant air dryer,Adsorption dryers,Modular compressed air dryers,Modular air dryer,Heatless adsorption dryer ,Heatless dryer ,Dryer,

Downloads

* กรุณา Login เพื่อดาวน์โหลด

เครื่องทำลมแห้งรุ่น PNEUDRI MXLE ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบสุญญากาศทำให้สามารถทำความสะอาดได้มากขึ้นประมาณ 17% อากาศอัดที่ได้จะแห้งสะอาดเหมาะกับการใช้งาน ประกอบด้วยตัวกรอง OIL-X ก่อนและหลัง ซึ่งผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 12500-1 / ISO 8573-4 ส่งผลให้คุณภาพอากาศที่ได้รับเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8573-1

ในสภาวะการโหลดเต็ม PNEUDRI MXLE ใช้พลังงานต่ำกว่าเครื่องทำลมแห้งแบบไม่ใช้ความร้อนโดยเฉลี่ย 60% และใช้พลังงานต่ำกว่าเครื่องทำลมแห้งแบบใช้ความร้อนเปรียบเทียบโดยเฉลี่ย 39% การประหยัดพลังงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีความต้องการอากาศต่ำ 

เครื่องทำลมแห้งผลิตด้วยวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน FDA Title 21 และได้รับการยกเว้น EC 1935-2004 หมายความว่าเครื่องเป่าลมอัด PNEUDRI MXLE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และยา การใช้งานได้รับการทดสอบโดยเฉพาะตามมาตรฐาน ISO 7183 ซึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องทำลมแห้งเพียงเครื่องเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ได้รับการรับรองดังกล่าว


คุณสมบัติของเครื่องทำลมแห้งรุ่น PNEUDRI MXLE:

  • มีระบบ Vacuum Assisted Pressure Swing Adsorption ช่วยประหยัดลมถึง 17% เมื่อเทียบกับระบบ heatless ด้วยกัน
  • มีระบบ Save Energy ที่เป็นมาตรฐานติดตั้งมากับเครื่อง
  • มีหน้าจอแสดงค่า dew point เป็นตัวเลขแบบ real time มีสัญญาณ 4-20 mA และ volt free contact ติดตั้งมากับเครื่องเป็นมาตราฐาน
  • มีระบบ Vacuum heatless dryers ใช้ลมในระบบมาไล่ความชื้น 3% และใช้ vacuum พาความชื้นออกจากเครื่อง ไอน้ำจะถูกนำพาออกมาได้ดีกว่าเมื่ออยู่ต่ำกว่าบรรยากาศ ดังนั้นการใช้ vacuum ในการนำพาความชื้นออกจึงคุ้มค่ากับพลังงานที่ต้องเสียไปมากกว่าแบบ Blower
  • ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดูดซับของเครื่องทำลมแห้งด้วยวิธีอื่น