บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดบูธในงาน กิจกรรมสัปดาห์ประหยัดพลังงาน (Green & Clean Energy Saving) ขององค์การเภสัชกรรม โดยนำเสนออุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพลมอัด, น้ำ และก๊าซ คุณภาพสูง และประหยัดพลังงาน ในระบบอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงในงาน ณ องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6