งานสัมมนาวิชาการเรื่อง มาตรฐานของระบบลมอัดและระบบน้ำในอุตสาหกรรมการผลิตยาและเครื่องสำอาง โดย บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ห้องศรีนครินทร์ 1 ซึ่งงานนี้ คุณจักรพันธ์ ธนานาถ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ได้อัพเดทข่าวสาร และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป

                ซึ่งงานนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบริษัทต่างๆ ร่วม 40 บริษัทเข้าร่วมรับฟัง รวมถึงได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ภญ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ Future of Medicine
                สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ www.domnickhunterrl.com

                ช่องทางติดต่อดังนี้....

                ✅Facebook: https://goo.gl/bZa4We

                ✅Youtube: https://goo.gl/8gvuS7

                ✅Instagram: https://goo.gl/MQqkEq

                ✅Twitter: https://goo.gl/GmkUVb

                ✅Google+: https://goo.gl/me82hx

                ✅Line@: https://goo.gl/9Wen3g